Takaisin edelliselle sivulle

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille toimintamalli

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille toimintamalli

10.12.2001

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille toimintamalli

Sähköiselle reseptille esitetään esiselvityksen jälkeen yhtä, valtakunnallisesti yhtenäistä ja keskitettyyn reseptitietokantaan perustuvaa toimintamallia. Esiselvityksen tehnyt projektiryhmä katsoo, että toimintamalli on testattava ja tulokset arvioitava ennen kuin voidaan olla varmoja sen toimivuudesta, soveltuvuudesta ja luotettavuudesta.

Pilotoinnin suunnittelu olisi selvityksen mukaan aloitettava viimeistään vuoden 2002 maaliskuussa, jotta käytännön kokeiluihin päästäisiin syksyllä 2002. Pilotointi sopisi projektiryhmän mielestä aloitettavaksi jossakin Kymenlaakson sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivassa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksikössä. Kokeilujen arvioidaan kestävän parisen vuotta.

Projektiryhmä katsoo kokeilujen olevan mahdollisia myös muilla alueilla ja esimerkiksi työterveyshuollon järjestelmissä.

Sähköisellä reseptillä tarkoitetetaan lääkärin, hammasläärin tai eläinlääkärin tietojärjestelmästä tuotettua reseptiä, joka siirretään sähköisesti allekirjoitettuna, salattuna ja muuttumattomana tietoverkkoja käyttäen toimittamista varten apteekkien reseptinkäsittelyjärjestelmiin.

Asiakkaan suostumus mahdollistaa lääkärin tietojärjestelmästä tuotetun ja sähköisesti allekirjoitetun reseptin tallentamisen keskitettyyn, valtakunnalliseen reseptitietokantaan ja sen noutamisen toimittamista ja korvauksen suorittamista varten. Asiakkaan valitseman apteekin farmaseutti, joka tunnistautuu sähköisesti järjestelmään, noutaa reseptin tietokannasta lääkkeen toimittamista varten. Myös tiedot toimittamisesta talletetaan reseptitietokantaan sähköisesti allekirjoitettuna.

Asiakas voi halutessaan antaa lääkärille ja apteekille suostumuksen muidenkin lääkitystietojensa katsomiseen reseptitietokannasta.

Keskitetyn reseptitietokannan ja sen tukijärjestelmän tehtävänä on mahdollistaa lääkkeen sähköinen määrääminen, toimittaminen ja sairausvakuutuskorvauksen suorittaminen.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa häntä koskevat tiedot reseptitietokannasta.

Samantapaisia sähköisen reseptin hankkeita kuin Suomessa on suunnitteluvaiheessa esimerkiksi Englannissa ja Saksassa. Tanskassa ja Alankomaissa käytetään jo sähköistä reseptiä. Malli ei kuitenkaan ole aivan sama kuin mikä Suomessa on tavoitteena.

Sähköinen resepti voidaan toteuttaa pääosin voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Ratkaisun lähtökohtana on asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arkaluontoisten terveystietojen tietosuojan varmistaminen.

Esiselvitys tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta. Selvitystyössä olivat mukana ministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Lääkelaitoksen lisäksi Suomen Lääkäriliitto, Suomen Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki, sairaanhoitopiirien edustus sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, tietosuojavaltuutetun toimisto, Suomen Kuntaliitto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Työn aikana kuultiin myös muita tahoja, kuten keskeisiä ohjelmistotoimittajia.

Sähköistä reseptiä koskeva esiselvitys 26.11.2001

pdf-muodossa

Lisätietoja

Kansaneläkelaitoksesta:

Markku Kiiski, puh 020 4343 404

markku.kiiski@kela.memonet.fi

Sirkka Hartikainen, puh. 020 4343 923

sirkka.hartikainen@kela.memonet.fi

Lääkelaitoksesta:

Hanna-Maija Koponen-Piironen

puh. (09) 4733 4218

hanna-maija.koponen@nam.fi

Jaa tämä sivu