Takaisin edelliselle sivulle

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille pelisäännöt

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille pelisäännöt

10.8.2001

Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos: Sähköiselle reseptille pelisäännöt

KANSANELÄKELAITOS JA LÄÄKELAITOS
 

Sähköisen reseptin eli e-reseptin toteuttamisedellytykset selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta Kansaneläkelaitos ja Lääkelaitos ovat yhteistyössä käynnistäneet projektin, jossa selvitetään toiminnalliset, asiasisällölliset ja tekniset edellytykset e-reseptin käyttöönotolle. Vastaavia e-reseptihankkeita on suunnitteluvaiheessa eri Euroopan maissa esimerkiksi Englannissa ja Saksassa. Muun muassa Tanskassa ja Alankomaissa e-resepti on jo toiminnassa.

Lääkkeitä toimitetaan Suomessa vuosittain noin 37 miljoonan reseptin perusteella, ja samanaikaisesti yhteiskunnan tuki avohuollon lääkekustannuksiin ylittää 4 miljardia markkaa, joten sähköinen resepti avaa monia mahdollisuuksia purkaa reseptinkäsittelyn päällekkäisiä toimintoja ja lisätä lääkehuollon käytännön toimivuutta. Sähköistä reseptiä päästäneen kokeilemaan aikaisintaan ensi vuoden lopulla ja alan asiantuntijat arvioivat kokeilujen kestävän parisen vuotta.

Siirtyminen sähköisen reseptin käyttämiseen tarkoittaa käytännössä sitä, että potilas saa lääkemääräyksensä lääkäriltä sähköisessä muodossa. E-resepti kulkee verkkoteitse apteekkiin ja edelleen Kelaan. Asiakkaalla on oikeus valita itse apteekkinsa kuten tähänkin saakka. Potilas saa halutessaan e-reseptin sijaan perinteisen paperireseptin.

Projektin tavoitteena on ehdottaa e-reseptin toteuttamiseen valtakunnallista, kaikkien reseptinkäsittelyketjuun liittyvien tahojen tarpeet huomioivaa ratkaisua. Keskeiset tavoitteet ovat lääketurvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen reseptin käsittelyssä. Tärkeänä pidetään myös ratkaisun yhteensopivuutta sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän kanssa.

Potilaan kannalta sähköisen reseptin on oltava joustava, turvallinen ja tietosuojan ehdottoman varma. Selvitystyössä varmistetaan, että e-reseptimenettely on henkilötietolain mukaista. Samoin varmistetaan asiakkaan tietosuoja ja selvitetään kenellä on oikeus kerätä, säilyttää ja käyttää reseptitietoja.

Selvitettäviin asioihin kuuluvat sähköiseen reseptiin liittyvien säännöksien ja normien arviointi ja mahdollisten muutostarpeiden selvittäminen sekä reseptin tietosisällön määrittely. Lisäksi selvitetään sähköisen reseptin toimintamallit, tarvittava tietotekniikka ja suunnitellaan mahdollista käyttökokeilua.

Selvitystyössä ovat mukana ministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Lääkelaitoksen lisäksi Suomen Lääkäriliitto, Suomen Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki, sairaanhoitopiirien edustus sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, tietosuojavaltuutetun toimisto, Suomen Kuntaliitto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Lisäksi työn aikana kuullaan eri alojen asiantuntijoita sekä keskeisiä ohjelmistotoimittajia.

Lisätietoja antavat:

Kansaneläkelaitoksesta:

Markku Kiiski
, atk-suunnittelupäällikkö, puh. 020 4343 404, markku.kiiski@kela.memonet.fi

Sinikka Rajaniemi, yliproviisori, puh. 020 4343 921, sinikka.rajaniemi@kela.memonet.fi

Sirkka Hartikainen, suunnittelija, puh. 020 4343 923, sirkka.hartikainen@kela.memonet.fi

Lääkelaitoksesta:

Hanna-Maija Koponen-Piironen
, yliproviisori, puh. (09) 4733 4218, hanna-maija.koponen@nam.fi

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, puh. (09) 4733 4210, eija.pelkonen@nam.fi

Jaa tämä sivu