Sisältöjulkaisija

null Kansallisen lääkeinformaatiostrategian työstäminen on alkanut

Kansallisen lääkeinformaatiostrategian työstäminen on alkanut

27.8.2019

Kansallinen lääkeinformaatiostrategia päivitetään vuoden 2020 aikana. Suomen ensimmäinen lääkeinformaatiostrategia on laadittu kaudelle 2012–2020 ja sen tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia on toteuttanut Fimean koordinoima kansallinen lääkeinformaatioverkosto. Lääkeinformaatiostrategian päivitys toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kysely lääkeinformaatiostrategian päivitystarpeista ja lääkeinformaatioverkoston toiminnan jatkosta

Lääkeinformaatiostrategian päivitystyön pohjaksi toteutetun kyselyn tulosten perusteella lääkeinformaatiostrategia on ohjannut hyvin lääkeinformaatioon liittyvää toimintaa kansallisesti. Lääkeinformaatiokäytänteissä nähtiin edelleen kehitettävää, esimerkiksi lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation lukutaidossa, terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamisessa ja pitkäaikaissairaiden omahoidon ohjauksessa.

 

Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa käytiin jälleen vilkasta keskustelua
 

Lääkeinformaatioverkoston jäsenet kokoontuivat lääkeinformaatiostrategian päivitysteeman ympärille vuosittaiseen yhteistapaamiseen 22.8.2019 Helsinkiin. Yhteistapaamisessa oli mukana jäseniä kaikista lääkeinformaatioverkoston työryhmistä.


Yhteistapaaminen aloitettiin keskustelulla rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman keskeisistä teemoista – pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Lääkeinformaatioverkoston toiminta nivoutuu tulevaisuudessa yhä tiiviimmin järkevän lääkehoidon edistämiseen. Keskustelu ja keskeisistä teemoista äänestäminen käänsivätkin osallistujien ajatuksia uuden lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden suuntaan.

 

Osallistujat laativat ryhmissä uusia lääkeinformaatiostrategian tavoitteita, joista sitten äänestettiin kolme parasta. Äänestyksessä ja sen jälkeen käydyssä keskustelussa nousi esiin selkeitä tavoitteita, kuten ajantasaisen lääkityslistan tärkeys, lääkkeiden käyttäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen kumppanuus, lääkeinformaation yhdenmukaisuus ja ymmärrettävyys sekä lääkehoidon potilaskeskeisyys ja moniammatillisuus.

Lääkeinformaatiostrategian päivitysprosessin aikataulu

Lääkeinformaatioverkosto kokoontuu uudelleen työstämään lääkeinformaatiostrategiaa alkuvuodesta. Fimea järjestää myös julkisen lausuntokierroksen ja keskustelutilaisuuden loppuvuodesta 2020. Tavoitteena on julkaista uusi lääkeinformaatiostrategia vuodenvaihteessa 2020–2021.

Lue lisää:

Yhteenveto tuloksista: Kysely lääkeinformaatiostrategian päivitystarpeista ja lääkeinformaatioverkoston toiminnan jatkosta (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Tilaa Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

STM: Rationaalinen lääkehoito
 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi