Sisältöjulkaisija

null Kansallinen lääkeinformaatioverkosto kokoontui ensimmäistä kertaa uudella strategiakaudella

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto kokoontui ensimmäistä kertaa uudella strategiakaudella

3.11.2021

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto kokoontui strategiakauden 2021–2026 ensimmäiseen yhteistapaamiseensa etäyhteydellä torstaina 28.10.2021. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 63 verkoston jäsentä.

Tapaamisen tavoitteena oli tutustua verkoston jäseniin, jakaa kokemuksia lääkeinformaatioverkostossa toimimisesta pitkään verkostossa mukana olleen sekä uuden jäsenen näkökulmista sekä keskustella yhdessä ajankohtaisesta lääketietovarannon jatkoselvityksestä.

Tapaamisessa käytiin läpi myös historiakatsaus lääkeinformaation kehittymisestä 40 vuotta sitten julkaistun ”Terveydenhuollon lääkeinformaatio” (Lääkintöhallituksen työryhmän mietintö n:o 13, Helsinki 1981) pohjalta. Historiakatsausta pidettiin silmiä avaavana ja toivoa antavana sen suhteen, että yhteistyö yhteisten tavoitteiden pohjalta tuo myös tuloksia.

Verkoston jäsenet ovat sitoutuneita antamaan verkoston käyttöön oman osaamisensa, kokemuksensa ja näkökulmansa, josta haluaa yhteisiä tavoitteita edistää. Verkoston jäsenet kokevat saavansa verkostotyöstä tukea omaan työhönsä, ajankohtaista tietoa lääkealasta sekä uusia kontakteja, joista on apua myös muissa tehtävissä.

Yhteistapaamisessa muistutettiin lääkeinformaatioverkostossa edellisellä strategiakaudella 2012-2020 valmistuneista materiaaleista, jotka ovat julkisesti saatavilla verkkosivuilla ja kaikkien hyödynnettävissä.

Lisätietoja lääkeinformaatioverkostosta:

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto aloitti toimintansa vuonna 2012. Lääkeinformaatioverkostossa toimii 65 eri organisaatiota ja noin 140 jäsentä.

Lääkeinformaatioverkosto Fimean sivuilla

Lääkeinformaativerkosto Innokylän sivuilla

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi