Sisältöjulkaisija

null Kansallinen lääkeinformaatioverkosto jatkoi lääkeinformaatiostrategian päivittämistä yhdessä

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto jatkoi lääkeinformaatiostrategian päivittämistä yhdessä

17.2.2020

Lääkeinformaatioverkoston jäsenet kokoontuivat vuosittaiseen yhteistapaamiseen Helsingissä keskiviikkona 12.2.2020. Tapaamisessa jatkettiin lääkeinformaatiostrategian päivittämistä. Keskustelujen tuloksena sovittiin strategian neljä tavoitetta ja koottiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seuraavalle strategiakaudelle 2021‒2026.

 

Fimea päivittää lääkeinformaatiostrategian yhteistyössä lääkeinformaatioverkoston toimijoiden kanssa.

 

Lääkeinformaatiostrategian tavoitteista halutaan kunnianhimoisia

 

Lääkeinformaatiostrategian neljä tavoitetta nähdään kaikki yhtä tärkeinä ja siksi niitä ei haluta laittaa numerojärjestykseen. Tavoitteiden yhteys toisiinsa esitetään strategiassa kuvana.

 

Lääkeinformaatioverkoston yhteinen tahtotila on, että lääkkeen käyttäjä on keskiössä läpi koko strategian ja tämä tuodaan esille myös tavoitteissa. Lääkkeen käyttäjällä on hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden aktiivinen rooli omaan lääkehoitoonsa osallistumisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta saamansa tuen ja tiedon avulla lääkkeen käyttäjä pystyy sitoutumaan hoitoonsa yhdessä sovitun mukaisesti.

 

Strategian tavoitteeksi nostetaan myös saatavilla oleva ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän lääkityksestä. Ajantasainen lääkitystieto on järkevän lääkehoidon perusta. Lääkityslista nähdään tärkeänä työkaluna ajantasaisen lääkitystiedon siirtymisessä lääkkeen käyttäjän mukana hänen hoitopolullaan.

 

Tärkeä tavoite on myös saavutettavissa oleva käyttäjälähtöinen ja luotettava lääkeinformaatio. Lääkeinformaatiota tarvitsevat sekä lääkkeiden käyttäjät että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Sitä tulee olla saatavilla niin kasvotusten, kirjallisesti kuin sähköisten palvelujenkin kautta. Lääkeinformaatioverkosto koetaan hyvänä väylänä välittää tietoa esimerkiksi olemassa olevista lääketiedon lähteistä.

 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lääkehoidon osaaminen halutaan nostaa yhdeksi strategian tavoitteeksi. Keskustelussa nousi esiin moniammattillisen yhteistyön tärkeys ja ammattilaisten vuorovaikutustaidot. Osaamisen ylläpidon ja kehittämisen kannalta myös jatkuva oppiminen ja koulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä.

 

Yhteistapaamisessa saatiin päivitettyä tietoa valtakunnallisen lääkityslistan kehittämisestä

 

Lääkeinformaatioverkoston toimijat pitävät valtakunnallisen lääkityslistan kehittämistyötä tärkeänä ja seuraavat tiiviisti työn etenemistä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Heikki Virkkunen kertoi yhteistapaamisen lopuksi valtakunnallisen lääkityslistan tilanteesta. Heikki Virkkunen viestitti lääkealan toimijoille, että hänelle voi ilmoittautua, mikäli on kiinnostunut valtakunnallisen lääkityslistan hallinnan määrittelytyöstä.

 

Esitys: Valtakunnallisen lääkityslistan tilanne nyt (pdf), Virkkunen Heikki, THL

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoimaan Suomen suurimpaan lääkealan verkostoon kuuluu lähes 60 toimijaa ja noin 120 henkilöä.

 

Lue lisää

 

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

 

Tilaa Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.