Takaisin edelliselle sivulle

Kaksi uutta apteekkia parantamaan lääkkeiden saatavuutta Lahdessa

Kaksi uutta apteekkia parantamaan lääkkeiden saatavuutta Lahdessa

24.10.2008

Kaksi uutta apteekkia parantamaan lääkkeiden saatavuutta Lahdessa

Lääkelaitos on selvittänyt lääkehuollon toimivuutta ja apteekkipalvelujen saatavuutta Lahdessa. Selvitysten taustalla ovat olleet hakemukset sivuapteekkien perustamiseksi Renkomäki-Simolan ja Holman alueille. Selvitysten perusteella Lääkelaitos on tehnyt päätöksen kahden uuden apteekin perustamisesta Lahden kaupungin eteläiselle ja läntiselle alueelle.

Apteekkien perustamispäätöstä valmisteltaessa on kuultu Lahden kaupunkia sekä Lahdessa apteekkiliikettä harjoittavia apteekkareita. Lahden kaupunki on lausunnossaan tuonut esiin kaupunkilaisten tarpeet apteekkipalvelujen lisäämiseen. Kaupungin lausunnon mukaan yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen osuus väestöstä on Lahdessa maan suurimpia.  

Lääkelaitos katsoo, että ehdotetuilla alueilla on edellytykset uusien, itsenäisten apteekkien toiminnalle. Koska molemmille alueille ollaan sijoittamassa uusia palveluita, tulevat uudet apteekit palvelemaan alueiden asukkaiden lisäksi alueilta muita palveluja hakevia lahtelaisia.

Lääkelaitos päättää uuden apteekin perustamisesta lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä. Niille alueille, joilla ei väestömäärän vähäisyyden vuoksi voida katsoa olevan riittäviä toimintaedellytyksiä itsenäiselle apteekille, voidaan perustaa sivuapteekki.

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210 

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu