Sisältöjulkaisija

null Kaksi kehityspäällikön virkaa

Kaksi kehityspäällikön virkaa

7.11.2007

Kaksi kehityspäällikön virkaa

Lääkelaitoksen yleiselle osastolle, tietoresurssienhallinta-yksikköön on tullut haettavaksi:

Tietojärjestelmäpalveluiden kehityspäällikön virka

Kehityspäällikkö vastaa tietojärjestelmäpalveluiden kehityssuunnitelmista ja niiden toteuttamisesta yhteistyössä asiakkaiden ja palvelutoimittajien kanssa. Kehityspäällikkö hoitaa tietohallinnon sisäisiä asiakkuuksia, vastaa tietojärjestelmäarkkitehtuurista ja toimii projektipäällikkönä merkittävimmissä kehityshankkeissa. Lisäksi kehityspäällikkö osallistuu mm. projektitoiminnan kehittämiseen sekä valtionhallinnon ja Euroopan lääkeviraston kanssa tehtävään ICT-yhteistyöhön.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoista ohjelmistotekniikan tutkintoa
 • syvällistä osaamista moderneista tietojärjestelmäratkaisuista ja –arkkitehtuureista
 • erinomaista projekti-, asiakas- ja toimittajahallinnan osaamista
 • hyvää ICT-teknologiatuntemusta ja -ostotoiminnan osaamista
 • vähintään 5 vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • aktiivista, asiakaslähtöistä ja työtä pelkäämätöntä asennetta sekä hyviä sosiaalisia ja kommunikointitaitoja.

Lääketoimialan ja julkishallinnon tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

ICT-infrapalveluiden kehityspäällikön virka

Kehityspäällikkö vastaa teknologia-arkkitehtuurista, teknologia- ja infrapalveluista sekä tietoturvaratkaisuista yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa. Kehityspäällikkö organisoi, hallinnoi ja kehittää ICT-käyttö- ja teknologiapalveluja sekä toimii projektipäällikkönä merkittävimmissä kehityshankkeissa. Lisäksi kehityspäällikkö osallistuu mm. tietohallinnon toimintaohjeistuksen laadintaan sekä valtionhallinnon ja Euroopan lääkeviraston kanssa tehtävään ICT-yhteistyöhön.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoista ICT-alan tutkintoa
 • syvällistä osaamista ICT-teknologioista ja –infraratkaisuista
 • hyvää tietoturvaratkaisujen tuntemusta ja kokemusta ICT-alan laatu- ja/tai auditointitoiminnasta
 • hyvää projekti- ja toimittajahallinnan sekä ICT-ostotoiminnan osaamista
 • vähintään 3 vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä
 • aktiivista, tuloshakuista ja työtä pelkäämätöntä asennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Kehityspäälliköiden virat on sijoitettu vaativuusluokkaan 10-11, joissa tehtäväkohtainen palkanosa on 3 394,66 – 3 910,17 euroa / kk. Viroissa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% vaativuuden mukaisesta palkasta.

Lisätietoja viroista antaa tietohallintopäällikkö Maarit Waskilampi-Kuikka, p. 050 357 3406.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon maanantaihin 3.12.2007 klo 16.15 mennessä osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi