Sisältöjulkaisija

null Kaikki insuliinivalmisteet edellyttävät lääkereseptiä

Kaikki insuliinivalmisteet edellyttävät lääkereseptiä

9.11.2007

Kaikki insuliinivalmisteet edellyttävät lääkereseptiä

Lääkelaitos on hyväksynyt myyntiluvanhaltija Eli Lilly Finland Oy:n muutoshakemukset, joilla itsehoitovalmisteina markkinoilla olleet insuliinivalmisteet siirretään reseptille.

Muutos koskee valmisteita:

  • Humulin Regular 100 IU/ml solution for injection,
  • Humulin NPH 100 IU/ml injektioneste, suspension ja
  • Humulin NPH Pen 100 IU ml injektioneste, suspensio esitäytetty injektiokynä.

Kyseiset valmisteet ovat aikoinaan saaneet myyntiluvan kansallisessa menettelyssä Suomen markkinoille. Lääkelaitos halusi turvata insuliinihoidon saatavuuden kaikissa olosuhteissa ja sen varmistamiseksi insuliinia on ollut mahdollista saada ilman reseptiä. Muut insuliinivalmisteet Suomen markkinoilla ovat reseptivalmisteita eikä niiden saatavuudessa ole siitä huolimatta esiintynyt ongelmia.

Nykyinen itsehoitovalmisteiden arviointi Suomessa perustuu Euroopan komission ohjeeseen, jonka mukaan injektiota edellyttävät valmisteet vaativat lääkärin määräyksen. Tehdyllä reseptiehdon muutospäätöksellä insuliinivalmisteiden tilanne Suomen markkinoilla yhdenmukaistuu EU:n yleisen linjan kanssa.

Lisätietoja:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4225

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi