Takaisin edelliselle sivulle

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus apteekkien toimilupajärjestelmästä

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus apteekkien toimilupajärjestelmästä

18.12.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) julkisasiamiehen ratkaisuehdotus apteekkien toimilupajärjestelmästä

EYT:n julkisasiamies on antanut ratkaisuehdotuksensa kahdessa apteekkeja koskevassa asiassa.

Asiassa C-171/07 ja C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes ym.) saksalainen tuomioistuin kysyi, ovatko kansallisessa laissa apteekinomistamiselle asetetut edellytykset yhteensopivia EY 43 ja 48 -artiklan (sijoittautumisoikeus) kanssa.

Suomi katsoi kirjallisissa ja suullisissa huomautuksissaan (31.7.2007 ja 3.9.2008), että EY 43 ja EY 48 -artiklat eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä asetetaan este apteekin vieraassa omistuksessa olemiselle. Suomen kannan mukaan vieraassa omistuksessa olemisesta annettu kielto on perusteltu kansanterveyteen liittyvistä, mm. lääketurvallisuutta ja lääkehuollon kokonaisuutta koskevista syistä. Suomi katsoi, että apteekkitoiminnan avaaminen pääomasijoitusyhtiöille voisi johtaa taloudellisten näkökulmien korostumiseen ohi apteekin toimintaan ja esimerkiksi lääkeneuvontaan liittyvien näkökohtien. Apteekkitoiminnan avaamisesta ja omistajuuden keskittymisestä ketjuuntumisen myötä seuraisi myös ongelmia apteekkitoiminnan ja lääkejakelun turvaamiselle, jos ketjun omistava yhtiö ajautuisi konkurssiin.

Asia C-531/06 (Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta) koski kieltoa, jonka mukaan luonnolliset henkilöt, jotka eivät ole farmaseutteja, tai yritykset, joiden osakkaina ei ole yksinomaan farmaseutteja, eivät saa hankkia osuuksia yksityisistä apteekeista.

EYT:n julkisasiamiehen tiistaina antamassa ratkaisuehdotuksessa todetaan apteekkien omistusrajoitukset perustelluiksi väestön asianmukaisen lääkehuollon takaamiseksi.Apteekkilupa voidaan Suomessa myöntää ainoastaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle, joka on laillistettu proviisori. 

Yhteisöjen tuomioistuimessa on kahdeksan julkisasiamiestä. Kussakin jutussa julkisasiamies antaa ennen tuomioistuimen tuomiota ratkaisuehdotuksensa. Ratkaisuehdotus ei sido tuomioistuinta sen antaessa tuomiota.

Lue lisää:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lehdistötiedote (16.12.2008)Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221, 050 500 3706

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu