Sisältöjulkaisija

null Jaostopäällikkö

Jaostopäällikkö

22.4.2006

Jaostopäällikkö

Lääkelaitoksen myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi 1.8.2006 lukien

Jaostopäällikön virka  (jaosto 4)

Myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Jaosto 4 on myyntilupaosaston suurin jaosto ja sen pääasiallisia asiakkaita ovat geneerisiä lääkkeitä valmistavat yritykset. Jaosto toimii kiinteässä yhteistoiminnassa EU:n lääkevalvonnan verkostossa. Jaostolle kuuluvat rinnakkaisvalmisteiden kaikki terapiaryhmät.

Johtamis- ja esimiestehtävien lisäksi jaostopäällikön tehtäviin kuuluvat jaoston asiantuntijuuden, osaamisen ja laadunvarmistuksen kehittäminen. Jaostossa työskentelee 27 lääkealan asiantuntijaa.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • riittävää tehtäväalueen tuntemusta;
  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa;
  • esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • kykyä ja halua yhteistyöhön prosessimaisessa asiantuntijaorganisaatiossa;
  • hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen tehtävällä virkasopimuksella.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puhelin (09) 4733 4227.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan palkkatoivomuksineen viimeistään perjantaina 12.5.2006 osoitteella Lääkelaitos, kirjaamo, Mannerheimintie 103b,

PL 55, 00301 Helsinki.