Sisältöjulkaisija

null Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia vain oikein käytettyinä

Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia vain oikein käytettyinä

9.5.2016

Itsehoitolääkkeet tarjoavat käyttäjälleen apua monen tilapäisen oireen ja vaivan hoidossa. Itsehoitolääkityksessä vastuu hoidon asianmukaisesta toteutumisesta on kuitenkin lääkkeen käyttäjällä. Turvallinen itsehoito edellyttää soveltuvan itsehoitolääkevalikoiman lisäksi riittävästi lääkeneuvontaa ja ohjausta sekä lääkkeiden käyttäjän kokonaislääkityksen hallintaa.

Itsehoitolääkkeitä on Suomessa hyvin saatavilla apteekeista

Suomessa itsehoitolääkkeiden jakeluverkosto muodostuu apteekeista, sivuapteekeista sekä niiden toimintaa erityisesti haja-asutusalueilla täydentävistä palvelupisteistä. Lisäksi apteekit voivat toimittaa itsehoitolääkkeitä myös apteekin verkkopalvelun kautta.

Fimean toteuttaman väestökyselyn mukaan lääkkeiden käyttäjät ovat tyytyväisiä itsehoitolääkkeiden saatavuuteen. Kyselyyn vastanneista 80 % koki, että apteekkeja on riittävän lähellä ja 93 %:n mielestä itsehoitolääkkeitä on vaivatonta hankkia.

Itsehoitolääkevalikoima on Suomessa laajempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, ja apteekeilla on velvollisuus pitää myynnissä laajaa valikoimaa itsehoitolääkkeitä, mukaan lukien edullisimpia itsehoitolääkkeitä.

Kansanterveyden kannalta itsehoitolääkkeitä on Suomessa saatavilla siis ajallisesti, paikallisesti ja määrällisesti hyvin.

Täysin turvallista itsehoitolääkettä ei ole

Fimea arvioi kansallisesti myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden soveltuvuuden itsehoitoon. Lääkevalmisteiden arvioinnissa itsehoitolääkkeitä koskevat samat vaatimukset tehon ja turvallisuuden osoittamisesta kuin reseptilääkevalmisteissa. Ohjeen mukaan käytettynä itsehoitolääkkeet ovat yleensä turvallisia ja niiden mahdolliset haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä. Täysin turvallista itsehoitolääkettä ei kuitenkaan ole. Lisäksi itsehoitolääkkeiden haittavaikutusten riski kasvaa olennaisesti, jos niitä käytetään yhteen sopimattomien lääkehoitojen kanssa samanaikaisesti tai muutoin ohjeiden vastaisesti.

Joidenkin itsehoitolääkkeiden käytön yhteydessä voi ilmetä hyvinkin vakavia haittavaikutuksia ja jo lyhytkestoisessa käytössä. Esimerkiksi liiallinen annos parasetamolia voi aiheuttaa hengenvaarallisen maksavaurion. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön puolestaan voi liittyä ohjeannoksinkin käytettynä verenvuotoa ruuansulatuskanavaan tai vakavia sydän- ja verenkiertotapahtumia. Haittavaikutusten riskiä vähennetään apteekeissa annettavalla lääkeneuvonnalla.

Lainsäädäntö velvoittaa apteekkeja neuvomaan itsehoitolääkkeen käyttäjää

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on lääkeneuvonnalla varmistuttava siitä, että itsehoitolääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Itsehoitolääkkeiden asianmukaiseen käyttöön opastavaa neuvontaa apteekeissa antavat yliopistokoulutuksen saaneet farmaseutit ja proviisorit.

Apteekkitoiminta on Suomessa luvanvaraista ja Fimea seuraa lääkeneuvonnan toteutumista apteekeissa osana apteekkien valvontaa.

Turvallinen itsehoito ei ole itsestäänselvyys

Jokaisen itsehoitolääkkeen käyttäjän tulee voida varmistaa lääkehoitonsa turvallisuus. Tämä edellyttää sekä ajantasaista tietoa itsehoitolääkkeen hyödyistä ja haitoista että myös ohjeenmukaista itsehoitolääkkeen käyttöä.

Suomen apteekkien henkilökunnan tarjoama lääkeneuvonta osaltaan varmistaa, että itsehoitolääkkeiden käyttöön liittyvät kansanterveydelliset hyödyt ylittävät niihin mahdollisesti liittyvät haitat jatkossakin.

Lue lisää:

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2015 

Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä. Saatavuus, riskit ja tiedon saanti. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2014

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa. Sic 4/2015

Lääkkeiden oikea käyttö. Kansalaisen lääketieto.

Lisätietoja antaa

  • Vesa Mustalammi, ylilääkäri, p. 02952 23396
  • Pekka Eränkö, ylilääkäri, p. 02952 23322
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi