Sisältöjulkaisija

null Itsehoitolääkkeet ja apteekkitoiminta – ajurina kansanterveys vai elinkeinopolitiikka?

Itsehoitolääkkeet ja apteekkitoiminta – ajurina kansanterveys vai elinkeinopolitiikka?

8.6.2018

”Itsehoitolääkkeiden säätelyn tulisi perustua sosiaali- ja terveyspoliittisiin, kansanterveyttä edistäviin tavoitteisiin. Muutoksia pohdittaessa on hyvä tarkastella eri näkökulmia, mutta päätöksenteon tulisi perustua tutkittuun tietoon ja faktoihin”, sanoo Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi.

”Eri maiden lääkkeiden hintojen vertailu on mahdotonta tuntematta perinpohjaisesti kansallisia hinnanmuodostusmekanismeja, säädöspohjaa tai apteekki- ja jakelujärjestelmien ansaintalogiikkaa”, muistuttaa Rajaniemi.  ”On iso ero, säädelläänkö lääke- ja apteekkialaa tulevaisuudessa vain elinkeino- ja kilpailupoliittisista lähtökohdista vai painotetaanko ensisijassa lääke- ja lääkitysturvallisuutta sekä rationaalisen lääkehoidon toteuttamista”, painottaa Rajaniemi.

Fimea on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen itsehoitolääkkeiden myyntikanavasta ja lääkemyynnin soveltuvuudesta päivittäistavarakauppaan. Lääke- ja lääkitysturvallisuudesta vastaavana viranomaisena Fimea painotti selvityksessään lääketurvallisuutta, Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita, olemassa olevaa tutkimustietoa sekä naapurimaissa myynnin vapauttamisesta saatuja kokemuksia.

Kaikki lääkkeet, myös itsehoitolääkkeet, ovat turvallisia vain oikein käytettyinä ja niiden käytön tulee aina perustua lääketieteelliseen tarpeeseen. Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja Eija Pelkonen kertoo, etteivät naapurimaiden kokemukset jakelukanavien laajentamisesta ole kaikilta osin olleet myönteisiä tai johtaneet toivottuihin tuloksiin. Kasvanut lääkemyynti ei ole näkynyt asiakkaille juurikaan alentuneina hintoina, vaan myynnin kasvusta ovat hyötyneet lähinnä lääkkeiden myyjät.  

”Lääkkeiden myynnin tarpeeton lisääminen tai myyntikanavan laajentaminen ilman lääkeneuvonta- ja lääkityksen seurantamahdollisuuksia olisi vastoin Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita eikä lisäisi kansanterveyttä”, Pelkonen muistuttaa.

Fimean tekemän väestökyselyn perusteella itsehoitolääkkeiden saatavuus koetaan Suomessa hyväksi, lääkkeitä on helppo hankkia ja apteekkien aukioloajat ovat pääosin riittävät. ”Toiminnan kehittämis- ja uudistamistyön tulee kuitenkin olla jatkuvaa ja muuttuvat asiakastarpeet huomioon ottavaa.  Lääkelakiin valmistellaankin paraikaa muutoksia, jotka mahdollistavat apteekkitoimipisteiden määrän ja apteekkien välisen kilpailun lisäämisen. Kun keskustellaan lääkkeiden hinnoista, on hyvä muistaa, että lääkkeen vähittäismyyntihinnan muodostumisesta ja apteekkien katteesta päättää valtiovalta”, toteaa Pelkonen.

Fimean selvitys sisältää lääke- ja lääkitysturvallisuusnäkökulmat lääkkeiden myyntikanavista käytävään keskusteluun sekä toimenpide- ja muutosehdotuksia nykyjärjestelmän ja verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen, lääketaksan ja apteekkiveron uudistamiseen, lääke- ja lääkitysturvallisuutta parantavan tutkimuksen edistämiseen ja itsehoitolääkkeiden hintakilpailuun. Lisäksi selvityksessä on arvioitu itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisesta aiheutuvia viranomaisvaikutuksia.

”Nykyistä järjestelmää tulee kehittää asiakaspalvelunäkökulmaa korostaen, lääke- ja lääkitysturvallisuutta vaarantamatta ja yhteiskunnan resursseja tuhlaamatta. Lisäksi lainsäätäjän tulisi varmistaa, ettei yksittäinen luvanhaltija pysty jarruttamaan tarkoituksenmukaista apteekkipalvelujen kehittämistä alueellaan”, toteaa Rajaniemi.

Fimean selvitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavasta

Lähete sosiaali- ja terveysministeriölle

Lisätietoja antaa

  • Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi puh. 029 522 3100
  • Johtaja Eija Pelkonen puh. 029 522 3210
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi