Sisältöjulkaisija

null Itsehoidossa yhä tehokkaampia lääkkeitä

Itsehoidossa yhä tehokkaampia lääkkeitä

14.12.2012

Itsehoidossa yhä tehokkaampia lääkkeitä

Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä kutsutaan itsehoito- tai käsikauppavalmisteiksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee verkkosivuillaan luetteloa myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista. Luetteloa päivitetään tarvittaessa ja se julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Luettelo sisältää ne itsehoitovalmisteet ja -pakkauskoot, joilla on voimassaoleva myyntilupa.

Mitä lääkkeen itsehoitostatus edellyttää?

Markkinoille tulevat uudet lääkkeet ovat yleensä alkuun vain lääkärin määrättävänä. Käytön vakiinnuttua voidaan harkita reseptiehdon poistoa. Lääkkeen vapautus itsehoitoon edellyttää, että hoidettava oire tai sairaus on helposti ja varmasti tunnistettavissa, eikä merkittävää virhediagnoosin riskiä saa olla. Itsehoitolääkkeet on suunnattu lähinnä lyhytaikaiskäyttöön ja niiden annostelun sekä vaikutusten tulee olla yksiselitteistä suhteessa oireisiin. Itsehoitolääkkeen väärinkäyttömahdollisuuksien, sekä yhteisvaikutusten riskin muiden lääkkeiden kanssa käytettäessä, tulee olla olemattomia. Itsehoitolääkkeen käytön tulee olla turvallista ja selkeästi ymmärrettävää. Muiden muassa näitä seikkoja viranomainen arvioi, kun lääkevalmisteelle haetaan itsehoitostatusta.

Tieto lääkkeen oikeasta käytöstä on edellytys itsehoidon onnistumiseen

Itsehoidon onnistumisen edellytyksenä on tieto lääkkeen oikeasta käytöstä. Jokaisessa itsehoitolääkkeessä on seikkaperäinen pakkausseloste, joka antaa ymmärrettävät käyttöohjeet, lisäksi apteekin farmaseuttinen henkilökunta neuvoo tarvittaessa.

Itsehoitolääkkeiden käytössä tulee aina huomioida se, käyttääkö samanaikaisesti jotain reseptilääkettä. Mahdollisten yhteisvaikutusten tai haittavaikutusten ja lääkityksen tarpeettoman päällekkäisyyden välttämiseksi kannattaa tällöin ottaa yhteys apteekkihenkilökuntaan.

Lue lisää:

Itsehoitovalmisteet

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Lisätietoa:

Pekka Kervinen, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3353

Pekka Eränkö, ylilääkäri, p. 029 522 3322

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.