Sisältöjulkaisija

null Innovatiivisten lääkkeiden kehitys tärkeää

Innovatiivisten lääkkeiden kehitys tärkeää

26.11.2015

EU-maiden lääkevirastojen edustajia kokoontui 25.11.2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan keskustelemaan lääkealan innovaatiotoiminnan tukemisesta.  

Kokouksessa virastojen edustajat keskustelivat mm. uudesta, virastojen innovaatio- ja neuvontatoimintoja koskevasta verkostosta, joka palvelee lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tarkoitus on levittää toimintaa mahdollisimman moneen jäsenmaahan. Tavoitteena on myös, että verkoston toiminta kytkeytyy Euroopan lääkevalvontaviraston EMAn suunnitelmiin nopeuttaa innovatiivisten lääkkeiden kehitystä ja arviointia.

Tilaisuuteen osallistuneen EMAn pääjohtajan Guido Rasin mielestä on tärkeää, että kansalliset lääkevirastot antavat yrityksille, varsinkin pienille yrityksille ja tutkijaryhmille, neuvontaa mahdollisimman aikaisessa  tuotekehitysvaiheessa. Tällöin voidaan alusta pitäen varmistaa, että kehitystyö vastaa viranomaisvaatimuksia ja vältytään turhilta viipeiltä viranomaiskäsittelyssä.

Lisätietoja antaa

  • Pekka Kurki, tutkimusprofessori, p. 02952 23410
  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 02952 23100
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.