Takaisin edelliselle sivulle

Influenssarokotteet ja –lääkkeet pandemiaan varautumisessa

Influenssarokotteet ja –lääkkeet pandemiaan varautumisessa

22.11.2005

Influenssarokotteet ja –lääkkeet pandemiaan varautumisessa

Influenssavirusten aiheuttama hengitystieinfektio aiheuttaa säännöllisin välein maasta toiseen nopeasti leviäviä kausittaisia epidemioita, joihin liittyy väestön huomattavaa sairastuvuutta. A-influenssavirus voi joskus muuntua siten, että sen aiheuttama tauti on tavallista vakavampi ja yleisempi, jolloin puhutaan influenssapandemiasta.

Viime vuosisadalla esiintyi kolme pandemiaa. Taudin leviämiseen vaikuttavat paitsi viruksen ominaisuudet, myös väestön immuniteetti kyseistä virustyyppiä vastaan. Esimerkiksi H5N1-lintuinfluenssaviruksen muuntuminen siten, että se siirtyisi helposti ihmisestä toiseen, voi aiheuttaa pandemian. 

Rokotteet keskeisiä influenssanehkäisyssä 

Influenssaviruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat nopeasti. Rokotteiden koostumusta joudutaankin muuttamaan vuosittain sen mukaan, mikä influenssavirustyyppi aiheuttaa sairastuvuutta. Kausittaisen influenssan ehkäisyyn tarkoitetut influenssarokotteet sisältävät influenssavirusten pinta-antigeenejä kolmesta viruskannasta, jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan unioni valitsevat vuosittain. Suomessa myynnissä olevat influenssarokotteet sisältävät siis antigeenejä samoista viruskannoista. Näiden rokotteiden käyttöohjeet noudattavat Euroopan lääkeviraston (EMEA) hyväksymää mallia influenssarokotteille.

Rokote influenssapandemiaa varten

Useat rokotevalmistajat kehittävät parhaillaan ns. pandemiamallirokotetta, jolle voidaan hakea myyntilupaa ennen pandemian puhkeamista. Pandemiarokote poikkeaa kausittaisesta influenssarokotteesta, koska se sisältää ainoastaan yhtä, eli pandemiaa aiheuttavaa viruskantaa. Pandemian aikana rokotteiden saatavuus on ongelmallista suuren kysynnän ja rokotteen kehittämiseen ja tuotantoon tarvittavan ajan vuoksi. Pandemian alkaessa valmistajan tavoitteena on päivittää rokote pandemiaviruksen mukaiseksi.

EMEA on laatinut ohjeet varsinaisen pandemiarokotteen myyntiluvan hakemista varten. Se on sitoutunut myöntämään pandemiarokotteen myyntilupahakemukselle nopeutetun käsittelyn.

Influenssaviruslääkkeet 

Influenssavirusten lisääntymistä estävistä adamantiiniyhdisteistä amantadiini estää influenssa A-viruksen lisääntymistä ja neuraminidaasientsyymien estäjät tsanamiviiri ja oseltamiviiri influenssa A- ja B-virusten lisääntymistä.

Kaikki influenssaviruslääkkeet ovat periaatteessa tehokkaita kausiluontoisen influenssan hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Influenssan hoidossa niiden teho on suhteellisen vaatimaton; oireiden kesto lyhenee noin vuorokauden, mikäli hoito aloitetaan 48 tunnin kuluessa niiden alkamisesta. Influenssaviruslääkkeet estävät influenssaa ainoastaan sen ajan, kun niitä otetaan. Influenssaviruslääkkeille, kuten myös muille mikrobilääkkeille voi kehittyä resistenssiä hoidon aikana.

Influenssaviruslääkkeiden tehoa tulevien pandemioiden torjunnassa ei voi ennustaa luotettavasti, joskin joitakin johtopäätöksiä voidaan tehdä potentiaalisten pandemiavirusten, kuten H5N1-lintuinfluenssaviruksen osalta.

EMEAn lääkevalmistekomitea on laatinut katsauksen antiviraalilääkkeiden mahdollisesta käytöstä pandemiatilanteessa. Katsaus sisältää tietoja näiden lääkkeiden ominaisuuksista, käytön tavoitteista pandemiatilanteessa ja muista huomioon otettavista tekijöistä.Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Jaostopäällikkö Pekka Kurki, myyntilupaosasto, puh. (09) 4733 4225, pekka.kurki@nam.fi

Ylilääkäri Maria Virkki, myyntilupaosasto, puh. (09) 4733 4329, maria.virkki@nam.fiLisää aiheesta:

Sosiaali- ja terveysministeriön Pandemiavarautumistyöryhmä

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/4820/index.htx

Sosiaali- ja terveysministeriö lintuinfluenssaan varautumisesta

http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/lintuflunssa/index.htx

Kansanterveyslaitoksen sivuilla lintuinfluenssasta

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveydesta/infektiotaudit/lintuinfluenssa/Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen sivuilla tietoa lintuinfluenssasta

http://www.eela.fi/ajankohtaista/muuta_r.html?&Id=1111144400.html

Euroopan komission sivuilla lintuinfluenssasta

http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/index_en.htm

EMEAn vahvistamat mallirokotteen hyväksymiskriteerit

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/vwp/471703en.pdfEMEAn vahvistama ydin-valmisteyhteenveto pandemiarokotteelle

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/vwp/19303104en.pdfEMEAn lääkevalmistekomitean CHMP:n antiviraaliraportti

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/pandemicinfluenza/33997205.pdfMaailman terveysjärjestön sivuilla

http://www.who.int/en/Tamiflun valmisteyhteenveto ja pakkausseloste

http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/tamiflu/tamiflu.htm

 

Päivitetty 17.2.2006

Jaa tämä sivu