Sisältöjulkaisija

null Ilokaasun päihdekäyttö voi aiheuttaa tukehtumisvaaraa

Ilokaasun päihdekäyttö voi aiheuttaa tukehtumisvaaraa

28.3.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittavat nuorisoa teknisen ilokaasun päihdekäytöstä ja kehottavat erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten vanhempia puuttumaan kaasupatruunoiden mahdolliseen väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Jo muutaman patruunan peräkkäinen hengittäminen voi aiheuttaa hetkellisen tajuttomuuden. Alkoholin ja ilokaasun yhteiskäyttöön voi liittyä arvaamattomia yhteisvaikutuksia kuten hengityksen lamaantumista ja nopeaa tajuttomuutta.

Fimea valvoo lääkelain sekä sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti lääkkeellisten kaasujen valmistusta, jakelua sekä myyntiä. Fimea on saanut viime aikoina huolestuneita yhteydenottoja terveydenhuollon ammattilaisilta, lääkkeellisten kaasujen valmistajilta sekä muilta terveydenhuollon viranomaisilta ilokaasu-nimellä markkinoitavan teknisen kaasun päihdekäytöstä.

Lääkkeellinen ilokaasu (N2O, dityppioksidi) on reseptilääke, joka valmistetaan lääketehtaassa lääkevalmistukselle vaadittavien puhtaus- ja laadunvarmistusvaatimusten mukaisesti. Lääkkeellistä kaasua käytetään sairaaloissa ja terveydenhuoltoyksiköissä esimerkiksi kivunlievitykseen, ja kaasun annostelevat potilaille aina terveydenhuollon ammattilaiset. Tällöin kaasun mahdollisen liika-annostelun aiheuttamiin haittoihin on varauduttu ja hoito on saatavilla. Lääketieteellisessä käytössä ilokaasu sekoitetaan happeen.

Keittiötarvikeliikkeissä ja verkkokaupoissa myynnissä olevaa, mm. kerman vaahdotukseen tarkoitettua, sifonipulloissa annosteltavien kaasupatruunoiden kaasu poikkeaa lääkkeellisenä kaasuna myytävästä ilokaasusta. Päihteenä käytetyt kaasupatruunat sisältävät pelkkää ilokaasua, jolloin kaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara.

Kemikaalin myynti päihtymistarkoitukseen on kiellettyä

Suomen lainsäädännön mukaan kerman vaahdotukseen tarkoitettu ilokaasu on kemikaali. Kemikaalilaki kieltää kemikaalin luovuttamisen vähittäismyynnistä, jos on ilmeistä, että sen käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle. Lisäksi kemikaalien vähittäismyynnistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä hankitaan päihtymistarkoitukseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kemikaalilain nojalla edellä mainittujen velvoitteiden noudattamisen valvonnasta Suomessa. Tukes on pyytänyt ilokaasuyrittäjiltä selvitystä siitä, miten yrittäjät varmistavat, etteivät luovuta ilokaasua sisältäviä patruunoita, jos heillä on syytä epäillä, että niitä aiotaan hankkia päihdekäyttöön. Selvitysten perusteella Tukes päättää, millaisiin jatkotoimiin asiassa ryhdytään.

Kemikaalilainsäädännön mukaisena valvontaviranomaisena Tukes voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta säännösten vastaista toimintaa tai määrätä toiminnanharjoittajan muutoin täyttämään säädetyt velvoitteet. Jos toiminnanharjoittaja ei noudata Tukesin kieltoa tai määräystä, voidaan toiminnanharjoittajalle asettaa myös uhkasakko.

Lisätietoja:

Kemikaalilainsäädännön noudattamisen valvonta, Tukes:

Suvi Raitala, lakimies, p. 029 5052 181

Annette Ekman, ryhmäpäällikkö, p. 029 5052 002

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi
 

Lääkelainsäädännön mukainen lääkkeellisen kaasun valvonta, Fimea:

Eija Pelkonen, johtaja, p. 029 5223 200

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 5223 241

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.