Sisältöjulkaisija

null Ilmoittaudu seminaariin: ”Lääkkeiden hoidollisen vaikutuksen arviointi – mistä oikeastaan on kyse?"

Ilmoittaudu seminaariin: ”Lääkkeiden hoidollisen vaikutuksen arviointi – mistä oikeastaan on kyse?"

7.12.2011

Ilmoittaudu seminaariin: ”Lääkkeiden hoidollisen vaikutuksen arviointi – mistä oikeastaan on kyse?"

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea, Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto järjestävät yhteistyössä seminaarin ”Lääkkeiden hoidollisen vaikutuksen arviointi – mistä oikeastaan on kyse?". Seminaari järjestetään Kuopiossa 7.2.2012 (KYS, auditorio 1, os. Puijonlaaksontie 2) ja Helsingissä 14.2.2012 (Fimea, auditorio Ursa Major, os. Mannerheimintie 103 B).

Kun lääkkeen hoidollinen vaikutus arvioidaan kontrolloiduissa olosuhteissa (esimerkiksi satunnaistetut kokeet), puhutaan hoidon tehosta. Hoidollisen tehon osoittaminen on yksi edellytys valvontaviranomaisen myyntiluvan myöntämiselle Euroopassa.

Satunnaistetuissa vertailevissa tutkimusasetelmissa mitattu hoidon teho saattaa yliarvioida hoidon vaikuttavuuden tavanomaisessa kliinisessä ympäristössä. Hoidon vaikuttavuudesta puhutaan etenkin silloin, kun vaikutusarviointi liittyy tosielämän lääkkeen käyttöön. Lääkkeen tosielämän vaikuttavuuden mittaaminen on kuitenkin haastavaa, ja esimerkiksi rekisteritietoihin perustuvaan vaikuttavuustutkimukseen liittyy useita menetelmällisiä haasteita.

Nyt järjestettävän seminaarin tavoitteena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Ovatko lääkkeen teho ja vaikuttavuus kaksi eri asiaa?
  • Mitä vaikuttavuustutkimuksella tarkoitetaan?
  • Minkälaisten tutkimustyyppien avulla lääkehoidon vaikutusta voidaan arvioida?
  • Mitä rajoituksia eri tutkimustyyppeihin liittyy?

Ilmoittaudu seminaariin

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 050 4472800

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.