Sisältöjulkaisija

null Ikäihmisten lääkehoitoa järkeistetään terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä

Ikäihmisten lääkehoitoa järkeistetään terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä

11.4.2013

Jo joka neljännen ikäihmisen arvioidaan kokevan merkittävää lääkehaittaa, jonka arvellaan lisäävän myös sairaalahoidon tarvetta. Potilaiden lääkkeiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat varsin tuttuja terveydenhuollon ammattilaisille. Yhteisenä haasteena on siirtää laaja tutkimustieto käytännön toiminnaksi iäkkäiden lääkehoidossa. Näitä kysymyksiä työstetään Fimean koordinoimassa terveydenhuollon toimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena on paikallisten hyvien toimintamallien tunnistaminen, kehittäminen ja levittäminen terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon toimijat kokoontuvat tänään 11.4. seminaariin innovoimaan lääkkeiden käytön järkeistämistä erityisesti ikäihmisten lääkehoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko alustaa tilaisuudessa moniammatillisuuden tärkeydestä ikäihmisten lääkehoidon toteuttamisessa. Seminaarissa kuullaan myös käytännön esimerkkejä eri ammattiryhmien yhteisestä tahtotilasta sekä keinoja lääkitysongelmaisen ikäihmisen tunnistamiseksi ja heidän lääkityksen kuntoon laittamiseksi.

Kehittämisverkosto kokoaa eri toimijat yhteen

Seminaari on osa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kokoaman moniammatillisen verkoston toimintaa. Verkoston tarkoituksena on kehittää ja selkiyttää moniammatillisia käytännön toimintamalleja Suomessa sekä tukea niiden paikallista ja käyttäjälähtöistä juurtumista käytäntöön.

Verkoston ytimenä toimii tiivis kehittämisverkosto, jossa toimii lääkäreiden, hoitajien sekä farmasian ammattilaisten muodostamia paikallisia hoitotiimejä. Tavoitteena on, että potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä.

Kehittämisverkoston ympärillä olevat sidosryhmät muodostavat laajan yhteistyöverkoston, jonka tehtävänä on mahdollistaa kehittämistyön tulosten levittäminen valtakunnalliseksi toiminnaksi. Nyt järjestettävä seminaari on avoin lähtölaukaus laajan yhteistyöverkoston kokoamiseksi. Tilaisuuteen on ilmoittautunut vajaat 200 terveydenhuollon toimijaa tukemaan hedelmällistä innovointia eri puolilta Suomea.

Tavoitteena kansalliset ohjeet ja yhtenäiset toimintatavat

Fimea tehtävänä on laatia verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä. Ensimmäisen julkaistavan version ohjeistuksesta arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 loppupuolella. Tämänhetkisen vision mukaan kansallisissa ohjeissa tullaan kuvaamaan kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Ohjeistuksessa tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Missä ja miten tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas?
  2. Miten tieto liikkuu eri toimijoiden välillä?
  3. Missä lääkitys laitetaan kuntoon?
  4. Miten lääkitys laitetaan kuntoon?
  5. Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta?
  6. Miten edistetään moniammatillisuutta?

Lue lisää:

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti – miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaarin ohjelma (pdf)
Referaatti ministeri Risikon seminaaripuheesta (STM)
Moniammatillisen verkoston toiminta tällä hetkellä (pdf)
Verkostomainen työskentely (pdf)
Seminaarin posterit (pdf)
Seminaarin palaute (pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519
Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p.029 522 3518

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.