Sisältöjulkaisija

null Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö lisää terveyspalvelujen tarvetta

Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö lisää terveyspalvelujen tarvetta

12.8.2016

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on yhteydessä lisääntyneeseen terveyspalveluiden käyttöön ja sitä kautta kustannuksiin, osoitti hiljattain julkaistu katsaustutkimus. Iäkkäillä vältettäviksi määritellään lääkkeet, joiden käyttöön liittyvät riskit ylittävät lääkehoidosta saatavan hyödyn. Laaja kirjallisuuskatsaus julkaistiin Medical Care -lehdessä.

Systemaattiseen katsaukseen sisältyi 39 vuosina 1997–2015 julkaistua tutkimusartikkelia. Mukaan otettiin 65 vuotta täyttäneisiin kohdistuneet tutkimukset, joissa vältettävät lääkkeet oli luokiteltu kansainvälisten kriteerien mukaisesti.

Suurin osa tutkimuksista raportoi terveyspalveluiden käytön lisääntyneen vältettäviä lääkkeitä käyttävillä iäkkäillä. Katsauksen perusteella vältettävien lääkkeiden käyttö on yhteydessä erityisesti sairaalaan joutumisiin. Vältettävien lääkkeiden vaikutukset sairaalassa vietetyn ajan pituuteen eivät olleet yksiselitteisiä.

Vältettävien lääkkeiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia oli selvitetty vain seitsemässä artikkelissa. Julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että terveydenhuollon kustannukset ovat vältettävien lääkkeiden käyttäjillä suurentuneet terveyspalvelujen lisääntyneen käytön vuoksi.

Katsaukseen sisältyi monenlaisia tutkimusasetelmia, joten tulosten vertailu on paikoin ongelmallista. Terveyspalveluiden käyttö näytti kuitenkin tulosten perusteella lisääntyneen. Vältettävien lääkkeiden käytön ja lisääntyneistä terveyspalveluista aiheutuneiden kustannusten yhteyttä on syytä tutkia lisää.

Katsaus laadittiin Itä-Suomen yliopiston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä.

Kirjallisuus:

A Systematic Review of the Impact of Potentially Inappropriate Medication on Health Care Utilization and Costs Among Older Adults, Virva Hyttinen, Johanna Jyrkkä & Hannu Valtonen. Medical Care 2016 Jun 30. Epub ahead of print. DOI:10.1097/MLR.0000000000000587

Lisätietoja antaa

  • Hyttinen Virva, TtM, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, p. 029 445 5068
  • Jyrkkä Johanna, FaT, tutkija, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3514