Sisältöjulkaisija

null Iäkkäiden lääkityksen tietokantaan päivitetty sata lääkeainetta

Iäkkäiden lääkityksen tietokantaan päivitetty sata lääkeainetta

3.12.2013

Ensimmäinen osa Fimean ylläpitämän Iäkkäiden lääkityksen tietokannan päivityksestä on julkaistu. Päivitys koskee lääkeaineita, jotka kuuluvat D-luokkaan (”Vältä käyttöä iäkkäillä”). Päivitettyjä lääkeaineita on noin sata.

Päivityksestä vastaa asiantuntijatyöryhmä

Vuonna 2010 julkaistua tietokantaa päivittää iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka tarkistaa jokaisen lääkeaineen luokan ja selitetekstin.

Tämän päivityksen jälkeen työryhmä jatkaa tietokantaan sisällyttävien muiden lääkeaineiden päivitystä, jolloin D-luokkaan saattaa tulla vielä lisää uusia lääkeaineita. Kun päivityskierros valmistuu, niin tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen yli 400 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Tietokanta tukee iäkkäiden turvallisempaa lääkehoitoa

Kansallinen Iäkkäiden lääkityksen tietokanta tukee iäkkäiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tietokanta sisältää arvion lääkeaineiden soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneille. Lääkeaineen luokka (A–D) kuvaa lääkevalmisteen soveltuvuutta.

  • A: Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.
  • B: Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
  • C: Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.
  • D: Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitallisille tai vaarallisille vaikutuksille. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.

Tietokannan saatavuus

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta löytyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta. Tietokanta on myös sovelluskehittäjien saatavilla maksutta. Tällä hetkellä tietokantaa hyödyntävät Apteekkariliitto, Lääketietokeskus ja Pharmadata.

Lue lisää:

Tietoa iäkkäiden lääkityksen tietokannasta

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Lisätietoja:

Risto Huupponen, professori (työryhmän puheenjohtaja), p. 040 544 1813

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Johanna Jyrkkä, tutkija, etunimi.sukunimi@fimea.fi, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.