Sisältöjulkaisija

null Iäkkäiden lääkityksen tietokanta laajasti käytössä

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta laajasti käytössä

30.5.2014

Iäkkäiden lääkityksen tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Lääkeaineiden luokittelu tietokannassa

Lääkeaineet on luokiteltu muista terveydenhuollon tietokannoista tuttuihin luokkiin:

  • A (vihreä): Sopii iäkkäille
  • B (harmaa): Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä 75 vuotta täyttäneillä
  • C (keltainen): Soveltuu varauksin iäkkäille
  • D (punainen): Vältä käyttöä iäkkäillä

Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Luokittelussa on hyödynnetty kliinistä moniammatillista asiantuntemusta.

Asiantuntijaryhmän koostama tietokanta vapaasti käytettävissä

Tietokantaa päivittää iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka tarkastaa jokaisen lääkeaineen luokan ja selitetekstin. Meneillään olevan päivityskierroksen valmistuttua tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen yli 400 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Tietokanta on vapaasti lisensioitavissa sovelluskehittäjien käyttöön. Tällä hetkellä tietokantaa hyödyntää Lääketietokeskus, Apteekkariliitto, Pharmadata, Raisoft ja DRA Consulting.

Lue lisää:

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Asiantuntijaryhmän kokoonpano

Lisätietoa:

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 5223514

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.