Sisältöjulkaisija

null Hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävistä valmisteista tehdään uusi arvio

Hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävistä valmisteista tehdään uusi arvio

12.7.2013

Hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävistä valmisteista tehdään uusi arvio

Fimea tiedotti 14.6.2013 Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suosituksesta peruuttaa hydroksietyylitärkkelystä (hydroxyethyl starch, HES) sisältävien infuusionesteiden myyntiluvat. Suositus perustui saatavilla olevaan tietoon siitä, että HES:ää sisältävillä infuusionesteillä hoidetuilla potilailla on suurempi riski kuolla tai saada dialyysiä vaativa munuaisvaurio kuin kirkkailla infuusionesteillä hoidetuilla potilailla.

Eräät HES-valmisteiden myyntiluvan haltijat ovat pyytäneet suosituksen uudelleenarviointia. Lisäksi eräissä Euroopan unionin maissa näiden valmisteiden käyttö on keskeytetty tai rajoitettu selvityksen ollessa vielä käynnissä. Tämän vuoksi PRAC käynnistää uudelleenarvioinnin. HES-valmisteiden myyntiluvat ovat voimassa uudelleenarvioinnin ajan.

Lue lisää:

EMAn tiedote 12.7.2013

Fimean verkkouutinen 14.6.2013

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340