Takaisin edelliselle sivulle

Huumausainelainsäädäntö vastaamaan EY-säädöksiä

Huumausainelainsäädäntö vastaamaan EY-säädöksiä

30.5.2008

Suomen huumausainelainsäädäntö saatetaan vastaamaan EY-säädöksiä. Valtioneuvosto päätti torstaina 29. toukokuuta 2008 esittää eduskunnan hyväksymät lait tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. syyskuuta 2008.

Uuden huumausainelain tarkoituksena on tehostaa huumausainevalvontaa. Lain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen. Huumausaineiden lähtöaineisiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen sisäkaupan ja ulkokaupan lähtöaineasetusten säännöksiä.

Huumausainelain mukainen toiminta Lääkelaitoksessa

Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu huumausainelainsäädännön määräysten noudattamisen ylin johto ja ohjaus. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Lääkelaitos. Uudessa laissa valvontaviranomaisen toimintamahdollisuuksia tehostetaan ja valtuuksia täsmennetään nykyisestä. Lääkelaitoksella on mm. oikeus saada käsittelemissään lupa-asioissa tietoja sekä velvollisuus antaa tietoja muille viranomaisille huumausainelain soveltamisalan asioista.

Laissa säädetään luvanvaraisesta toiminnasta lääkinnällisiin tarkoituksiin, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn sekä huumausaineen toteamiseksi käytettäville aineille, valmisteille ja testijärjestelmille. Lupamenettelyä täsmennetään ja laajennetaan koskemaan myös huumausaineiden käsittelyä.

Lue lisää: www.stm.fi

Lisätietoja:

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221 

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu