Takaisin edelliselle sivulle

Hormonikorvaushoito ja dementian riski

Hormonikorvaushoito ja dementian riski

28.5.2003

Hormonikorvaushoito ja dementian riski

Yhdysvaltain lääkäriyhdistyksen lehdessä JAMAssa 27.5.2003 julkaistiin tuloksia ns. WHIMS-tutkimuksesta (Women’s Health Initiative Memory Study). Tähän tutkimukseen osallistui 4500 yli 65-vuotiasta naista. Tutkimuksessa selvitettiin konjugoitua estrogeenia ja keltarauhashormonia sisältävän hoidon vaikutusta dementian ja henkisen toimintakyvyn laskun ilmaantuvuuteen. Tutkimuksessa käytetty hormoniyhdistelmä lisäsi dementian riskin lumehoitoon nähden kaksinkertaiseksi eikä lääke estänyt henkisen toimintakyvyn laskua. Absoluuttinen riski oli kuitenkin vähäinen (45 tapausta 10 000 naisvuotta kohti vs. 22 tapausta 10 000 naisvuotta kohti).

Tutkimuksen tulokset ovat odottamattomia ja eri suuntaisia kuin aiemmat havainnot. Tulokset on saatu hormonivalmisteella (tabletteina otettu konjugoitu estrogeeni ja medroksiprogesteroniasetaatti), jonka kaltaista valmistetta ei ole kaupan Suomessa. Tämän ja tutkimukseen osallistuneiden korkean iän vuoksi on epävarmaa, missä määrin tutkimustulokset ovat yleistettävissä muita hormonivalmisteita tai antotapoja koskeviksi.

EU:n lääkevalvontaviranomaiset käsittelivät kokouksessaan viime viikolla alustavasti tulosten vaikutuksia hormonihoitoa koskeviin suosituksiin. Johtopäätöksenä on, että hormonikorvaushoitoa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena vaihdevuosioireiden hoidossa, mutta vaihdevuosien ohi pitkään jatkuvassa luukadon hoidossa riskien ja hyötyjen punnitseminen on tehtävä tapauskohtaisesti.

Lisätietoja antavat

osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288

ylilääkäri Jyrki Vanakoski, puh. (09) 4733 4375

ylilääkäri Tapani Vuola, puh. (09) 4733 4292

Jaa tämä sivu