Sisältöjulkaisija

null Hepatiitti C -lääkkeisiin liittyvää B-hepatiitin aktivoitumisriskiä arvioidaan

Hepatiitti C -lääkkeisiin liittyvää B-hepatiitin aktivoitumisriskiä arvioidaan

21.3.2016

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut arvioinnin hepatiitti B -infektion aktivoitumisriskistä silloin, kun hepatiitti C -infektion hoitoon käytetään uusia, suoraan virukseen vaikuttavia (virusspesifisiä) hepatiitti C -lääkkeitä. Lisäksi arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä riskien pienentämiseksi.

Virusspesifiset C-hepatiittilääkkeet on kohdennettu hepatiitti C -viruksen eri rakenneproteiineja ja entsyymejä vastaan (direct-acting antivirals, DAAs), ja ne ovat tärkeä lääkeryhmä hepatiitti C:n hoidossa. EU:ssa tähän mennessä hyväksytyt virusspesifiset hepatiitti C -lääkkeet ovat Daklinza (daklatasviiri), Exviera (dasabuviiri), Harvoni (sofosbuviiri/ledipasviiri), Olysio (simepreviiri), Sovaldi (sofosbuviiri) ja Viekirax (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri).

Nykyisiä virusspesifisiä hepatiitti C -lääkkeitä käytetään ilman samanaikaista interferonihoitoa. Interferoneilla on vaikutusta sekä hepatiitti C:tä että B:tä vastaan, mutta ne ovat huonommin siedettyjä. Jos hepatiitti C -infektiota hoidetaan vain sille spesifisellä viruslääkkeellä, saattaa kuitenkin potilaan mahdollinen, samanaikainen hepatiitti B -infektio aktivoitua. Riski koskee ainoastaan potilaita, joilla on samanaikainen hepatiitti B- ja C-infektio.

Arvioinnista vastaa Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC), joka antaa asiasta suosituksen Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitealle (CHMP). Viime kädessä mahdollisista kaikkia EU:n jäsenmaita koskevista toimenpiteistä päättää Euroopan komissio.

Arvioinnin aikana potilaita suositellaan keskustelemaan mahdollisista kysymyksistä oman hoitavan lääkärinsä kanssa.

Lue lisää:

Lisätietoa arvioinnista

Lisätietoja antaa

  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336
  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.