Sisältöjulkaisija

null Hepatiitti-C lääkkeiden arviointia laajennetaan

Hepatiitti-C lääkkeiden arviointia laajennetaan

20.4.2016

Euroopan lääkevirasto (EMA) aloitti maaliskuussa arvioinnin, joka koskee suoraan hepatiitti C virukseen vaikuttavia (virusspesifisiä) lääkkeitä ja niiden käyttöön mahdollisesti liittyvää riskiä samanaikaisen hepatiitti B-infektion aktivoitumisesta.

EU:ssa hyväksyttyjä virusspesifisiä C-hepatiittilääkkeitä ovat: Daklinza (daklatasviiri), Exviera (dasabuviiri), Harvoni (sofosbuviiri/ledipasviiri), Olysio (simepreviiri), Sovaldi (sofosbuviiri) ja Viekirax (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri).

Arvioinnin aloittamisen jälkeen on julkaistu tutkimus1, jossa raportoidaan aiemmin hoidetun maksasyövän (hepatocellular carcinoma) uusiutumisesta nopeammin potilailla, joilla on käytetty virusspesifisiä hepatiitti C lääkkeitä, kuin niillä potilailla, joilla näitä lääkkeitä ei ole käytetty.

Jo aloitettua arviointia laajennetaan kattamaan myös mahdollisen aiemmin hoidetun maksasyövän nopean uusiutumisen riski. Mahdollinen riski koskee ainoastaan potilaita, joilla on aikaisemmin ollut maksasyöpä.

Arvioinnista vastaa Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC), joka antaa asiasta suosituksen Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitealle (CHMP). Viime kädessä mahdollisista kaikkia EU:n jäsenmaita koskevista toimenpiteistä päättää Euroopan komissio.

Arvioinnin aikana potilaita suositellaan keskustelemaan mahdollisista kysymyksistä oman hoitavan lääkärinsä kanssa.

Lue lisää:

EMAn tiedote: EMA reviews direct-acting antivirals for hepatitis C

EMAn sivut: Direct-acting antivirals indicated for treatment of hepatitis C

Fimean tiedote 21.3.2016

Lisätietoja antaa

  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336
  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi