Sisältöjulkaisija

null Heinäkuusta 2012 lähtien lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan

Heinäkuusta 2012 lähtien lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan

2.7.2012

Heinäkuusta 2012 lähtien lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan

Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon ammattilaiset voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan lääkkeiden haittavaikutuksista. Lääketurvadirektiivin 2010/84/EU täytäntöönpanon myötä myös lääkkeiden käyttäjät voivat heinäkuusta 2012 lähtien itse ilmoittaa lääkkeiden haittavaikutuksista tähän rekisteriin.

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa mahdollista hoidon tarpeen ja lääkityksen arviointia, vaan siihen liittyvät kysymykset tulee selvittää oman hoitavan tahon kanssa. Haittavaikutusepäilystä pitäisikin kertoa ensisijaisesti hoitavalle lääkärille tai hammaslääkärille. Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestötasolla, eikä ota kantaa yksittäisen potilaan lääkehoitoon.

Lue lisää:

Haittavaikutukset

Lisätietoa:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marja-Leena Nurminen, ylilääkäri, p. (09) 4733 4294

Tiina Karonen, ylilääkäri, p. (09) 4733 4568

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.