Sisältöjulkaisija

null Häviäminen sairaalatarjouskilpailussa voi johtaa varastointivelvoitteeseen ilman myyntiä. Missä vaiheessa velvoitetta voi alkaa purkamaan?

Häviäminen sairaalatarjouskilpailussa voi johtaa varastointivelvoitteeseen ilman myyntiä. Missä vaiheessa velvoitetta voi alkaa purkamaan?

Varastointivelvoitteen voimassaolosta on säädetty velvoitevarastointilain (979/2008) 9 §:ssä. Varastointivelvollinen vapautuu varastointivelvoitteesta, jos lääkevalmisteen myyntilupa lakkaa olemasta voimassa. Jos yhtiö hakee muista syistä vapautusta varastointivelvoitteesta, perusteet löytyvät velvoitevarastointilain 979/2008 11§:stä. Valtioneuvoston asetuksen 1114/2008 3 §:ssä säädetään vapautuksen ehdoista ja edellytyksistä.

27.10.2015