Sisältöjulkaisija

null Haittavaikutusten ilmoittamisessa häiriö

Haittavaikutusten ilmoittamisessa häiriö

17.10.2017

Haittavaikutusten sähköisessä ilmoittamisessa on havaittu ongelmia. Kirjautuminen ei toimi ja ilmoituksen lähettäminen ei onnistu. Ongelmaa selvitetään ja se korjataan mahdollisimman pian.

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä lomakkeella: Haittavaikutusten ilmoituslomake

Lomake lähetetään osoitteella Fimea, lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Haittavaikutusilmoituslomakkeen voi myös lähettää Fimean turvapostilla osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi.

Eläinlääkkeitä koskevan ilmoituksen voi tehdä täyttämällä Fimean kotisivuilta löytyvän eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus -lomakkeen (dot-lomake) ja lähettämällä sen sähköpostiosoitteeseen vethava@fimea.fi. Lomakkeen voi myös tulostaa (pdf-lomake) ja lähettää postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoa Fimean turvapostista

Lisätietoja antaa

  • FIMEA.EV@fimea.fi