Sisältöjulkaisija

null Glukoosinpoistajalääkkeiden arviointi laajenee

Glukoosinpoistajalääkkeiden arviointi laajenee

14.7.2016

Euroopan lääkevirasto (EMA) on laajentanut alun perin vain kanagliflotsiinia koskeneen arvioinnin myös dapagliflotsiiniin ja empagliflotsiiniin.

Kanagliflotsiini on glukoosinpoistajiin, SGLT2:n estäjiin, kuuluva diabeteslääke. Siihen mahdollisesti liittyvän amputaatioriskin arviointi käynnistettiin huhtikuussa 2016, kun kahdessa meneillään olevassa kliinisessä tutkimuksessa ilmeni, että kanagliflotsiinia saaneille potilaille jouduttiin tekemään useammin alaraaja-amputaatioita (lähinnä varpaisiin) kuin vertailuryhmän potilaille.

Arviointi laajennetaan koskemaan myös muita glukoosinpoistajalääkkeitä, dapagliflotsiinia ja empagliflotsiinia, koska niihin liittyvää mahdollista riskiä (luokkavaikutusta) ei voida poissulkea.
Glukoosinpoistajista on Suomessa käytössä dapagliflotsiini ja empagliflotsiini. Kanagliflotsiini ei ole kaupan Suomessa.

Arvioinnista vastaa EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC), jonka suosituksen pohjalta EMAn lääkevalmistekomitea (CHMP) antaa asiasta lopullisen lausunnon.

Lue lisää:

EMAn tiedote

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Liisa Näveri, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi