Sisältöjulkaisija

null GHB tarkempaan valvontaan ja 9 uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

GHB tarkempaan valvontaan ja 9 uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

20.12.2013

GHB tarkempaan valvontaan ja 9 uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

Valtioneuvoston asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista liitteisiin II, III ja IV tulee muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 30.12.2013.

γ-Hydroksivoihappoon (GHB) ja sitä sisältäviin lääkevalmisteisiin, sovelletaan jatkossa aiempaa tiukempia valvontamenettelyjä. GHB siirretään YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon päätöksen mukaisesti valtioneuvoston asetuksen liitteen II psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listalta IV listalle II.

Tämä siirto merkitsee sitä, että ainetta ja valmistetta koskevat jatkossa muun muassa hävityspöytäkirjan laatiminen, apteekkien, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä lääketehtaiden ja –tukkujen sekä eläinlääkäreiden kirjanpitovelvollisuus.

Uusia huumausaineita lisätään EU:n kieltämien huumausaineiden listalle valtioneuvoston asetuksen liitteeseen III. Uudet huumausaineet ovat 4-metyyliamfetamiini ja 5-(2-aminopropyyli)indoli (5-IT), joiden valvontaan ottamisesta on päätetty Euroopan unionin neuvostossa.

Uusia huumausaineita lisätään kansallisesti Fimean tekemien arviointien jälkeen valtioneuvoston asetuksen liitteeseen IV. Kyseessä ovat 2-, 3- ja 4-fluoroamfetamiini, 2-, 3- ja 4-fluorometamfetamiini sekä alfa-pyrrolidinovalerofenoni eli α-PVP. Nyt valvontaan otettavia aineita on havaittu tai ne ovat levinneet väärinkäyttöön eriasteisesti myös Suomessa.

Lue lisää:

STM:n tiedote 19.12.2013

Lisätietoja:

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, p. 029 516 3977

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi.