Sisältöjulkaisija

null Fimeassa keskusteltiin lääkkeiden hyvistä jakelutavoista

Fimeassa keskusteltiin lääkkeiden hyvistä jakelutavoista

22.5.2013

Fimeassa keskusteltiin lääkkeiden hyvistä jakelutavoista

Fimea kutsui maanantaina 6.5.2013 lääketukkukauppojen ja lääketehtaiden vastuuhenkilöitä sekä lääketukkukauppoja ja lääketehtaita edustavia etujärjestöjä koolle keskustelemaan mm. syksyllä 2013 voimaan tulevista uudistuvista EU:n lääkkeiden hyvistä jakelutavoista.

Lääketehtaiden ja lääketukkukauppojen edustajilla oli mahdollisuus lähettää ennakkokysymyksiä tilaisuuteen keskusteltavaksi. Keskustelua käytiin erityisesti EU:n hyvien jakelutapojen ohjeiden muuttumisen mahdollisista vaikutuksista valvontakäytäntöihin. Uudistukset eivät Fimean näkemykseen mukaan tuo suurempia muutoksia Suomessa jo voimassaoleviin määräyksiin lääketukkukaupan hyvistä toimintatavoista. Merkittävä muutos on kuitenkin lääketukkukauppojen toimilupia ja GDP-tarkastuksia koskevien tietojen vienti pääosin julkiseen EudraGMDP –tietokantaan. Lääketehtaiden ja lääketukkukauppojen edellytetään noudattavan EU:n komission julkaisemia lääkkeiden hyviä jakelutapoja niiden voimaantultua.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 86 edustajaa lääketukkukaupoista, lääketehtaista sekä etujärjestöistä. Toimijoita pyydettiin ilmoittamaan mahdollisia muutosesityksiä lääkkeiden hyviä jakelutapoja koskevaan Fimean määräykseen 30.6.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: GDP.maarays@fimea.fi.

Tilaisuuden esitykset:

Anne Junttosen esitys

Johanna Linnolahden esitys

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 029 522 3210

Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Anne Junttonen, yliproviisori, p. 029 522 3219

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.