Sisältöjulkaisija

null Fimeassa keskusteltiin apteekkiluvista

Fimeassa keskusteltiin apteekkiluvista

13.12.2012

Fimeassa keskusteltiin apteekkiluvista

Fimea kutsui tiistaina 4.12.2012 koolle apteekkilupien hakijoita keskustelemaan apteekkilupaprosessista. Tilaisuudessa käytiin läpi toimilupahakemusten käsittelyvaiheet ja kerrattiin lupahakemuksen laatimiseen liittyviä asioita. Fimean lakimies kertoi apteekkiluvan myöntämiskriteereistä sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätösten linjaamista vakiintuneista ratkaisukäytännöistä. Lisäksi iltapäivän aikana muistutettiin hakijoita niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka tulee huomioida, kun saa apteekkiluvan. Esitysten jälkeen osallistujat pohtivat ryhmissä apteekkilupien myöntämiskriteerejä esimerkkitapausten avulla.

Keskustelutilaisuuden aikana hakijat esittivät kysymyksiä siitä, miten esimerkiksi koulutukset, kirjallinen toiminta ja johtamiskokemus huomioidaan, kun päätös apteekkiluvan saajasta tehdään. Lisäksi Fimea otti esille apteekkilupaprosessiin liittyviä ajankohtaisia ongelmia. Keskustelutilaisuus sai kiitosta ja palautetta annettiin rakentavassa hengessä.

Tilaisuuden esitykset:

Apteekkilupaprosessi (pdf)

Noora Oinonen, Fimea

Apteekkiluvan hakeminen (pdf)

Anna von Bonsdorff-Nikander, Fimea

Apteekkilupavalitukset (pdf)

Paavo Autere, Fimea

Mihin apteekkilupa velvoittaa ja oikeuttaa? (pdf)

Pirjo Rosenberg, Fimea

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessi, p. 029 522 3210

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254

Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3236

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.