Takaisin edelliselle sivulle

Fimeassa keskusteltiin apteekkilupaprosessin faktoista ja fiktioista

Fimeassa keskusteltiin apteekkilupaprosessin faktoista ja fiktioista

30.3.2010

Fimeassa keskusteltiin apteekkilupaprosessin faktoista ja fiktioista

Maanantaina 29.3.2010 Fimeaan kokoontui joukko apteekkilupien hakijoita keskustelemaan nykyisestä toimilupaprosessista ja toiveista prosessin läpinäkyvyyden parantamiseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi toimilupahakemusten käsittelyvaiheet ja kerrattiin lupahakemuksen laatimiseen liittyviä asioita. Kolmannessa esityksessä käsiteltiin apteekkiluvan myöntämiskriteereitä sekä KHO:n päätösten linjaamaa vakiintunutta ratkaisukäytäntöä.Esitysten jälkeen osallistujat pohtivat ryhmissä apteekkilupien myöntämistä esimerkkitapausten avulla. Hyvistä hakijoista yhden valitseminen luvansaajaksi havaittiin tehdyissä ryhmätöissä varsin haasteelliseksi. Toisessa ryhmätyössä haettiin ideoita lupamenettelyn kehittämistä ja läpinäkyvyyden lisäämistä varten.Luvanhakijat esittivät Fimealle toiveita päätösten perustelujen laajentamisesta ja täysin sähköiseen asiointiprosessiin siirtymisestä. Lisäksi toivottiin, että lupien hakijat saisivat tiedon, jos luvan käsittely jostain syystä viivästyy. Luvan myöntämiskriteereihin hakijat haluaisivat lisättävän esimerkiksi näyttöä paikallisen lääkehuollon kehittämisestä tai vastaavista muista toiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista.Keskustelutilaisuus sai positiivisen vastaanoton. Palautetta ja kritiikkiä annettiin rakentavassa hengessä ja tilaisuus lisäsi molemminpuolista ymmärrystä toimilupaprosessista.

Tilaisuuden esitykset:

Lupaprosessi – näinkö se tapahtuu? (pdf)

Sami Paaskoski

Osaanko hakea? (pdf)

Päivi Nevalampi

Valitanko? (pdf)

Maarit Mikkonen

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessi, p. (09) 4733 4210

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Jaa tämä sivu