Sisältöjulkaisija

null Fimean toimintakertomus 2014 on valmistunut

Fimean toimintakertomus 2014 on valmistunut

13.3.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimintakertomus vuodelta 2014 on valmistunut ja luettavissa Fimean verkkosivuilla.

Fimea on asiantuntijaorganisaatio, ja sen vaikuttavuus ja tulevaisuus riippuvat osaamisen tasosta ja laajuudesta. Vuoden 2014 aikana Fimea menestyi hyvin kiristyvässä kilpailussa.

Aktiivinen EU-toiminta lisää vaikutusmahdollisuuksia

Fimean tavoitteena on olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu lääkealan auktoriteetti. Kansainvälinen vaikuttaminen edellyttää kilpailukykyistä kansainvälistä osaamista ja asiantuntijuutta, jota tukevat Fimean tehokkaat sisäiset prosessit ja edistynyt informaatioteknologia.

Myös vuonna 2014 Fimea tuotti EU:n lääkevalvontaverkostolle korkeatasoista asiantuntemusta lääkkeiden kehitykseen, valmistukseen ja arviointiin liittyvissä tehtävissä. Fimean johdolla kehitetty malli monikansallisista arviointitiimeistä vakiinnutti asemansa Euroopan lääkeviraston arviointitehtävissä. Fimea myös vahvisti edelleen edustustaan Euroopan lääkeviraston komiteoissa ja työryhmissä.

Aktiivisuus antaa Fimealle vaikutusvaltaa EU:n lääkepolitiikassa. Luotettavuus ja korkeatasoinen asiantuntijuus edesauttaa kilpailukyvyn ja vaikutuskanavien säilymistä ja modernin lääkevalmistuksen ja -hoidon osaamisen säilymistä Suomessa.

Luotettava lääkeinformaatio edistää lääkkeiden järkevää käyttöä

Lääkkeet ja lääkkeiden turvallinen käyttö kiinnostavat väestöä ja mediaa. Kertomusvuonna Fimea kehitti erityisesti verkkoviestintää ja julkaisi verkkosivuillaan muun muassa uuden väestölle suunnatun osion.

Lääkeinformaatiostrategian toimeenpanoa jatkettiin. Vuonna 2014 Fimea laati kansallisen itsehoito-ohjelman, joka julkaistiin kuluvan vuoden tammikuussa.

Lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi Fimea toimi aktiivisesti myös hallinnonalan eri työryhmissä. Lisäksi Fimea on koordinoinut terveydenhuollon arjessa toimivista ammattilaisista koostuvaa moniammatillista verkostoa.

Markkinoille tuli merkittäviä uusia lääkkeitä

Kaupallisille ja regulatorisille suhdanteille altis lääkkeiden myyntilupahakemusten määrä kehittyi edellisvuoden ennusteiden mukaan. Suomessa voimassa olevien myyntilupien määrä kasvoi edelleen.

Markkinoille tuli toimintavuonna muun muassa uusia lääkkeitä hepatiitti C:n hoitoon ja keuhkoahtaumatautiin. Myyntiluvan sai myös ensimmäinen biosimilaari-insuliini. Biosimilaari-insuliinien avulla voidaan hillitä diabeteksen aiheuttamia lääkekuluja ja samalla säilyttää hoidon laatu.

Fimean taloustilanne on vakaa

Fimea sopeutti vuonna 2014 kustannustasonsa niin, että se voi luoda taloudellista liikkumavaraa tuleville vuosille. Tästä syystä virasto luopui tietyistä investoinneista ja hankinnoista, tehosti henkilöstöpanosten käyttöä ja vähensi koulutus- ja matkakustannuksia. Sopeutuksen antaman kokemuksen perusteella Fimea pystyy seuraavina vuosina vastaamaan paremmin yleisen taloudellisen tilanteen muutosvaatimuksiin.

Lue lisää:

Toimintakertomus 2014 (pdf)

Muut tulosohjausdokumentit

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.