Sisältöjulkaisija

null Fimean toimintakertomus 2013 on valmistunut

Fimean toimintakertomus 2013 on valmistunut

17.3.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimintakertomus vuodelta 2013 on valmistunut ja luettavissa pdf-muodossa Fimean verkkosivuilla. Painettua toimintakertomusta postitetaan jonkin verran sidosryhmille.

Vuonna 2013 Fimea jatkoi strategiansa määrätietoista toteuttamista. Fimean tavoitteena on olla vuonna 2020 kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu lääkealan auktoriteetti, joka huomioi kotimaan terveydenhuollon tarpeet sekä toimii aktiivisesti EU:n lääkevalvontaverkostossa. Toimintavuonna yhteensä 65 fimealaista oli mukana kansainvälisissä komiteoissa ja yhteistyöelimissä.

Myyntilupatoiminnassa uusien myyntilupahakemusten määrä vähentyi yleiseurooppalaisen trendin mukaisesti. Toisaalta myyntilupa-asioiden kokonaismäärä kasvoi, mikä lisäsi erityisesti hallinnollisia tehtäviä. Lääkealan toimijoiden valvonnassa hallintopäätösten määrä nousi ennätystasolle. Tarkastuksia tehtiin normaalimäärä.

Lääkehoitojen arviointitoiminnassa Fimea asetti lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan, joka tekee kannanottoja lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta. Moniammatillisen verkoston toiminta ikääntyneiden lääkehoidon parantamiseksi jatkui aktiivisena, ja myös lääkeinformaatiostrategian toimeenpanoa jatkettiin.

Työn tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaava kokonaistuottavuus parani vuodesta 2012. Fimea karsi ja siirsi tuleville vuosille tiettyjä investointeja, mikä paransi kuluneen vuoden taloustilannetta. Lisäksi virasto aloitti talouden sopeuttamisohjelman laatimisen.

Lue lisää:

Toimintakertomus 2013 (pdf)

Muut tulosohjausdokumentit

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.