Sisältöjulkaisija

null Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 on julkaistu

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 on julkaistu

7.3.2018

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 on julkaistu.  Fimea saavutti tulostavoitteensa hyvin.

Lääkevalmisteiden arviointi -prosessissa aloitettiin organisaation ja tehtävänkuvien muutokset. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tehokkaampi esimiestyö ja resurssin hallinta. Samalla valmistauduttiin myös tulevaisuuden, esimerkiksi Brexitin mukanaan tuomiin haasteisiin. Fimean strategian mukaisesti haettiin aktiivisesti aiempaa enemmän keskitetyn prosessin kautta tulevia haastavia raportointitehtäviä ja tieteellistä neuvontaa.

Myös lääkealan toimijoiden valvonta -prosessissa toteutettiin toimintavuoden lopussa organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli asiantuntijoiden parempi esimiestuki, asiantuntijuuden sujuva hyödyntäminen koko Fimean tasolla sekä strateginen varautuminen nopeasti muuttuvan toimintaympäristön valvontahaasteisiin. Lakisääteisten tehtävien ja toimintavuodelle asetettujen valvontatavoitteiden toteutumisen lisäksi toiminnassa painottuivat lääkkeiden saatavuuteen ja lääkejakelun turvallisuuteen liittyvät asiat.

Lääkehoitojen arviointi -prosessin kahden työnjaollisen tiimin toimintamalli vakiintui tehostaen voimavarojen käyttöä ja pienentäen rajallisiin henkilövoimavaroihin liittyviä toiminnallisia riskejä. Lääkehoitojen arvioinnin painopisteenä oli edelleen sairaalalääkkeiden arviointi sekä suositusprosessin ja suositusten valmistelu yhteistyössä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) kanssa.

Vuonna 2017 Fimea kiinnitti huomiota erityisesti osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Fimea toimii monipaikkaisesti Kuopiossa, Helsingissä ja Turussa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 02952 23100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 02952 23630
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi