Sisältöjulkaisija

null Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin – kommentoi suositusluonnosta!

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin – kommentoi suositusluonnosta!

4.4.2012

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin – kommentoi suositusluonnosta!

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti helmikuussa 2011 projektin, jossa on laajana sidosryhmäyhteistyönä valmisteltu Fimean suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. Kansallisessa suosituksessa kuvataan ne periaatteet, joita Fimea noudattaa omassa arviointitoiminnassaan. Lisäksi suosituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata eri sidosryhmien tekemää arviointityötä tavoitteena mahdollisimman yhtenäiset ja kansainvälisesti korkeatasoiset menettelytavat Suomessa.

Kommentoi 30.4.2012 mennessä

Suositus on valmistunut useana osana, jotka ovat olleet jo aiemmin julkisessa kommentoinnissa. Nyt kommentteja pyydetään koko suosituksen luonnokseen ja arviointitoimintaan liittyvien lomakkeiden luonnoksiin. Kaikkien aiheesta kiinnostuneiden on mahdollista kommentoida luonnoksia 30.4.2012 saakka. Kommentit huomioidaan suositusta viimeisteltäessä. Yhteenveto kommenteista julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Lopullinen suositus julkaistaan loppukeväästä 2012.

Lue lisää:

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin (pdf)

Arviointiin liittyvät lomakkeet (pdf)

Kommentointilomake (doc)

Fimean sivut: Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin

Lisätietoja:

Helena Kastarinen, tutkijalääkäri, p. 050 401 8604

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.