Sisältöjulkaisija

null Fimean selvitys: apteekkitoiminta edelleen kannattavaa

Fimean selvitys: apteekkitoiminta edelleen kannattavaa

13.11.2012

Fimean selvitys: apteekkitoiminta edelleen kannattavaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut päivitetyn selvityksen apteekkien talouden kehittymisestä vuosina 2008–2011. Selvityksessä kuvataan apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä, eritellään heikosti kannattavien apteekkien ominaispiirteitä sekä arvioidaan apteekkien vakavaraisuutta.

Apteekkien liikevaihdon lasku taittunut – kannattavuutta parannetaan yhtiötoiminnalla

Vuosina 2008–2010 tapahtunut apteekkien liikevaihdon lasku taittui ja vuoden 2011 liikevaihto oli vuoden 2008 tasolla. Lääkemyynnin laskun korvaamiseksi apteekit olivat lisänneet yleisten kauppatavaroiden myyntiä. Apteekkitoiminnan kulujen kasvu suhteessa liikevaihtoon on kuitenkin laskenut apteekkien keskimääräistä liikevoittoa tarkastelujakson jokaisena vuonna.

Vuonna 2011 vajaa kolmannes apteekeista ilmoitti harjoittavansa apteekkien tiloissa muuta liiketoimintaa, jonka tavoitteena on mahdollisesti parantaa apteekkitoiminnan todellista liikevoittoa apteekkitoiminimen liikevoiton laskiessa. Etenkin suurissa apteekeissa yleisten kauppatavaroiden myyntiä oli siirretty yhä enemmän näiden yhtiöiden kautta tapahtuvaksi. Yhtiötoiminnalla lienee merkittävää vaikutusta apteekkialan todelliseen kannattavuuteen. Apteekkien todellisen kannattavuuden selvittämiseksi on tarpeen tehdä yksityiskohtainen selvitys kaikesta apteekkitiloissa tapahtuvasta liiketoiminnasta.

Suurin osa heikosti kannattavista apteekeista sijaitsee kaupungeissa

Kolmella prosentilla apteekeista vaikuttaisi olevan pidemmän aikavälin kannattavuusongelmia. Heikosti kannattavilla apteekeilla oli keskimääräistä suuremmat toimitila-, palkka- ja muut liiketoiminnan kulut kuin vastaavan kokoisilla apteekeilla yleensä. Näistä suurin osa sijaitsee kaupungissa, mutta niiden osuus maaseudulla näyttää nousseen.

Apteekkien väliset erot liiketoiminnan kannattavuudessa kasvavat

Apteekkitoiminta näyttää taloudellisessa mielessä polarisoituvan eli apteekkien väliset erot liiketoiminnan kannattavuudessa kasvavat. Pienimmät apteekit ovat viime vuosina sopeuttaneet kulurakennetta liikevaihdon muutosten mukaisesti. Enää ei kuitenkaan ole tehtävissä merkittäviä sopeuttamistoimia. Pienten apteekkien kannattavuus saattaa vaarantua myös odottamattomista kustannuksista tai äkillisistä muutoksista lääkemyynnissä. Tietyissä kaupunkisijainneissa liian pienellä lääkemyynnillä toimintaa voi olla vaikea saada kannattavaksi sopeuttamistoimenpiteistä riippumatta. Kannattavan apteekkitoiminnan edellytyksenä onkin riittävä lääkemyynnin volyymi ja siihen tarkoituksenmukaisesti suhteutettu kustannusrakenne.

Apteekkien taloudellinen polarisoituminen ja lääkemyynnin rakenteen vaihtelu aiheuttavat sen, että koko apteekkialaa koskevilla uudistuksilla on vaikeaa parantaa yksittäisten apteekkien liiketoimintaedellytyksiä. Mikäli kaikkien apteekkien liiketoimintaedellytykset halutaan turvata, tarvitaan todennäköisesti useita kohdennettuja ja vaiheittaisia uudistuksia sekä rakenteeseen että rahoitukseen.

Kommentoi selvitystä

Fimea pyytää selvityksestä kommentteja toimijoilta. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona otsikolla ’KOMMENTTI: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011’ 31.12.2012 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@fimea.fi.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011 (pdf).

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 050 447 2877

Pertti Happonen, johtaja, Lääkehoitojen arviointi, p. 050 514 3292

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.