Sisältöjulkaisija

null Fimean selvitys apteekkipalvelujen toimivuudesta on johtanut uusien apteekkien perustamiseen

Fimean selvitys apteekkipalvelujen toimivuudesta on johtanut uusien apteekkien perustamiseen

24.4.2017

Lääkelain mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö saa lääkkeitä ilman vaikeuksia. Uuden apteekin perustamisesta päättää Fimea. Nykyisen lainsäädännön mukaan Fimea voi perustaa uuden apteekin aina, jos lääkkeiden saatavuus sitä edellyttää. Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti keväällä 2016 selvityksen apteekkipalvelujen alueellisesta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös apteekkien sijaintialueiden tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta.

Fimea on perustanut Tampereelle uuden apteekin 3.4.2017 tekemällään päätöksellä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki ensimmäisen aloitteen avoapteekin saamiseksi Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteyteen jo vuonna 2013. Myös Tampereen kaupunki piti avoapteekin sijoittumista Taysin alueelle perusteltuna. Sen seurauksena Fimea muutti apteekkien sijaintialueita Tampereella siten, että mikä tahansa itäisellä apteekkialueella sijaitsevista 14 apteekista olisi voinut siirtyä toimimaan Taysin alueelle. Tästä huolimatta alueelle ei ole siirtynyt apteekkia. Fimea päätyi perustamaan uuden apteekin ja määrittämään sille oman sijaintialueen apteekkipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi alueella, joka kattaa Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen.

Fimea on perustanut uudet apteekit myös Naantaliin ja Ylivieskaan, joissa molemmissa on tähän asti toiminut yksi apteekki. Päätöksistä on haettu oikaisua, eivätkä ne sen vuoksi ole vielä lainvoimaisia.

Myöskään Valkeakoskelle perustetun Valkeakosken 3. apteekin apteekkilupaa ei ole julistettu haettavaksi, koska apteekin perustamispäätöksen oikaisuvaatimusprosessi on kesken. Sen sijaan Turkuun perustetun Turun 21. apteekin apteekkilupa on jo myönnetty uudelle apteekkarille ja Poriin perustetun Porin 12. apteekin (entinen Toejoen sivuapteekki) apteekkilupa on julistettu haettavaksi.  Fimea on kuullut asianosaisia apteekkipalveluiden lisäämisestä myös Kuopion kaupungissa.

Lisätietoja antaa

  • Noora Oinonen, yliproviisori, p.029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 029 522 3200
  • Eeva Leinonen, johtaja, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi