Sisältöjulkaisija

null Fimean selvitys: apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset parantuneet

Fimean selvitys: apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset parantuneet

6.11.2013

Fimean selvitys: apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset parantuneet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut päivitetyn selvityksen apteekkien talouden kehittymisestä vuosina 2009–2012. Selvityksen mukaan apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset ovat parantuneet.Apteekkien keskimääräinen liikevaihto kasvoi vuosina 2009–2012 reilut neljä prosenttia. Samalla tarkastelujaksolla lääkemyynti kasvoi noin viisi prosenttia ja yleisten kauppatavaroiden myynti noin neljä prosenttia.Vuonna 2012 apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli noin 270 000 euroa. Tämä on noin 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Noin 50:llä parhaiten kannattavalla apteekilla liikevoitto oli yli 500 000 euroa vuonna 2012.

Heikosti kannattavien apteekkien määrä vähentynyt

Heikosti kannattavien apteekkien määrä on vähentynyt, ja suurin osa niistä sijaitsi kaupungeissa. Samalla kuitenkin apteekkien väliset erot liiketoiminnan kannattavuudessa näyttävät edelleen kasvavan.Tarkastelujaksolla erityisesti suuret apteekit ovat voimakkaasti siirtäneet yleisten kauppatavaroiden myyntiä apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden toiminnaksi.

Keskustelu heikosta kannattavuudesta ei tällä hetkellä ajankohtaista

Keskustelu apteekkien heikosta kannattavuudesta ei ole selvityksen perusteella tällä hetkellä ajankohtaista. Tärkeämpää olisi pohtia erityisesti suuren apteekkien liikevoiton kohtuullisuutta suhteessa toiminnan riskeihin.Apteekkitoiminnassa mahdollisuus suureen liikevoittoon on suorassa suhteessa apteekkien liikevaihtoon. Liiketoiminnan riskit eivät välttämättä kasva samassa suhteessa vaan saattavat jopa pienentyä liikevaihdon kasvaessa.Apteekkitoiminnan taloudellinen polarisoituminen näyttää edelleen jatkuvan. Koko alaa koskevilla uudistuksilla ei voida parantaa yksittäisten apteekkien liiketoimintaedellytyksiä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kohdennettuihin uudistuksiin nykyisen apteekkijärjestelmän puitteissa.Fimean selvityksessä kuvataan apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä, tarkastellaan heikosti kannattavia apteekkeja ja apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden toimintaa sekä arvioidaan apteekkien vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012 (pdf).

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3500Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.