Sisältöjulkaisija

null Fimean selvitys: apteekkien kannattavuus vakiintunut hyvälle tasolle

Fimean selvitys: apteekkien kannattavuus vakiintunut hyvälle tasolle

2.12.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut päivitetyn selvityksen apteekkien talouden kehittymisestä vuosina 2010–2013. Selvityksen mukaan apteekkien toiminta oli vuonna 2013 edellisen vuoden tapaan liiketaloudellisesti erittäin kannattavaa.

Apteekkien keskimääräinen liikevaihto kasvoi vuosina 2010–2013 vajaat seitsemän prosenttia. Samalla tarkastelujaksolla lääkemyynti kasvoi noin kahdeksan prosenttia ja yleisten kauppatavaroiden myynti vajaat viisi prosenttia.

Vuonna 2013 apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli noin 248 000 euroa. Liikevaihdon kasvu on kompensoinut liiketoiminnan kustannusten nousua, ja näin apteekkien kannattavuus on pysynyt samalla hyvällä tasolla viiden viime vuoden ajan.

Erot liiketoiminnan kannattavuudessa suuria

Apteekkien väliset erot liiketoiminnan kannattavuudessa näyttävät edelleen olevan suuria. Apteekkitoiminnassa mahdollisuus suureen liikevoittoon on suorassa suhteessa apteekkien liikevaihtoon. Erityisesti suuret apteekit harjoittavat yleisten kauppatavaroiden myyntiä apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden kautta. Tämä lisää entisestään todellisia kannattavuuseroja.

Heikosti kannattavien apteekkien määrä on pysynyt samalla tasolla neljä viime vuotta, ja suurin osa niistä sijaitsee kaupungeissa. Heikosti kannattavilla apteekeilla on keskimäärin suuremmat liiketoiminnan kulut kuin vastaavan kokoisilla apteekeilla yleensä.

Apteekkimaksulain uudistuksella vaikutuksia apteekkien talouteen

Vuoden 2014 alussa toteutetusta apteekkimaksulain uudistuksesta 63 apteekkia hyötyi yli 15 000 euroa. Uudistus toteutui selvityksen perusteella suunnitellusti, ja se tukee erityisesti pienten apteekkien halukkuutta sivuapteekkien ylläpitämiseen. Yhdeksän suurta apteekkia hävisi uudistuksessa merkittävästi. Näiden apteekkien kannattavuus oli uudistuksesta huolimatta erittäin hyvä.

Fimean selvityksessä kuvataan apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä, tarkastellaan heikosti kannattavia apteekkeja ja apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden toimintaa sekä arvioidaan apteekkien vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Tämän lisäksi selvityksessä arvioidaan apteekkimaksulain muutoksen vaikutuksia apteekkien talouteen.

Fimea on julkaissut samalla toisen, korjatun painoksen vuonna 2013 julkaistusta apteekkien tilinpäätösanalyysista. Ohjelmistotoimittajan virheen vuoksi alkuperäisessä laskennassa ei ollut huomioitu apteekkien henkilöstövuokrauskuluja. Tämän vuoksi alkuperäisessä selvityksessä apteekkien liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli liian suuri niillä apteekeilla, joilla oli tilikaudella henkilöstövuokrauskuluja.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013 (pdf)

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012, 2., korjattu painos (pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3500

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.