Sisältöjulkaisija

null Fimean pika-arviointikooste valmistunut: Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden anemian hoidossa

Fimean pika-arviointikooste valmistunut: Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden anemian hoidossa

7.3.2013

Fimean pika-arviointikooste valmistunut: Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden anemian hoidossa

Fimean pika-arviointikooste erytropoieesia stimuloivista lääkehoidoista (ESA) syöpäpotilaiden anemian hoidossa on valmistunut ja saatavilla Fimean verkkosivuilla. Kyseessä on Fimean pika-arviointiprosessin pilotti. Kliinisen vaikuttavuuden ja turvallisuuden arviointi perustui Cochrane-katsaukseen ja taloudellinen arviointi kahteen julkisen toimijan katsaukseen. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty Kelan rekisteritietoja.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkimusnäytön perusteella erytropoieesia stimuloiviin lääkehoitoihin (ESA) liittyy useammin hemoglobiinipitoisuuden nousu ja vähäisempi punasolusiirtojen tarve kuin vertailuhoidossa (lume tai ei ESA-hoitoa). Lisäksi on näyttöä siitä, että ESA-hoito vähentää siirrettävien punasoluyksiköiden määrää. On myös viitteitä siitä, että ESA-hoidosta on hyötyä väsymykseen ja anemiaan liittyvien oireiden hoidossa vertailuhoitoon verrattuna. Hyödyn kliininen merkitys ja todellinen vaikutus elämänlaatuun tosin jäävät tutkimusnäytön valossa osittain epävarmoiksi.

Syöpäpotilaiden anemian ESA-hoitoon liittyy merkittävästi suurentunut hoidon aikainen kuolleisuusriski vertailuhoitoon verrattuna. Lisäksi on viitteitä siitä, että ESA-hoidossa syöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuus on hieman suurempaa. ESA-valmisteiden käyttöön liittyy myös suurentunut tromboembolisten tapahtumien ja kohonneen verenpaineen riski. ESA-hoito ei edistä syöpäsairauden paranemista.

Arvioinnin perusteella ESA-hoito ei todennäköisesti ole kustannusvaikuttavaa syöpäpotilaiden anemian hoidossa. Heikko kustannusvaikuttavuus on seuraus osin ristiriitaisista hoitovaikutuksista sekä hoidon kustannuksista. Tulosten sovellettavuuteen suomalaisessa hoitoympäristössä liittyy epävarmuustekijöitä ja rajoitteita.

Suomessa vuonna 2011 ESA-hoidosta sai korvauksia 795 syöpää sairastavaa henkilöä, ja hoitoon liittyvät lääkekustannukset olivat yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa eli noin 8 000 euroa potilasta kohden.

Kehitysehdotuksia tai kommentteja pika-arvioinnista voi lähettää vapaamuotoisesti osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Käsittelyn nopeuttamiseksi viestin otsikkorivillä pyydetään mainitsemaan diaarinumero 5512/60.02.01/2012. Annetut kommentit ja kommentoijan tiedot (poislukien potilaan yksilöinnin mahdollistavat tiedot) ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.

Lue lisää:

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit

Lisätietoja:

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.