Sisältöjulkaisija

null Fimean päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2016

Fimean päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2016

23.3.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös  lääkeluettelosta on annettu 16.3.2016. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo lääkkeeksi lueteltavista aineista.

Fimea vahvistaa lääkeluettelon vähintään joka kolmas vuosi lääkelain (395/1987) 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo laaditaan ottaen huomioon lääkelain 3 ja 5 §:n säännökset. Päätös lääkeluettelosta on tarkoitettu valvoville viranomaisille erityisesti helpottamaan maahantuonnin valvontaa sekä kansalaisille selventämään, mitkä ovat lääkkeenä pidettäviä aineita. Fimea on ajantasaistanut liitteissä olevia aineita sekä lisännyt aiempaan luetteloon verrattuna valvonnan kannalta oleellisia aineita.

Tärkeimmät muutokset aiemman lääkeluettelopäätöksen liitteisiin:
•Liite 1: 2506 lääkeainetta, joista uusia on 128 kpl
•Liite 1 A:  41 prohormoneja tai lääkeaineen johdannaista, joista uusia on 1 kpl
•Liite 2:  399 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta, joista uusia 1 kpl

Liitteessä 1 ja 2 mainitut aineet ja rohdokset ovat joko olleet tai ovat lääkkeellisessä käytössä tai niillä voi olla lääkkeellinen käyttötarkoitus. Liitteessä 1 A mainitut aineet ovat prohormoneja tai lääkeaineanalogeja. Liitteessä 1 A mainittuja aineita sisältävät valmisteet rinnastetaan vaikutuksen perusteella reseptilääkevalmisteisiin.

Lääkelain ja rikoslain mukaan lääkkeiden valmistus, tuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen vastoin lääkelakia on rangaistavaa.

Fimean päätös lääkeluettelosta  201/2016 on ilmestynyt säädöskokoelmassa (www.finlex.fi).

Fimean päätös lääkeluettelosta  201/2016 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (Päätös ja aineet)
  • Tuula Nousu, lakimies, p. 029 522 3632 (Päätösteksti)
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi