Sisältöjulkaisija

null Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon on päivitetty

Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon on päivitetty

18.7.2013

Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon on päivitetty

Lääketurvatoimintaa koskevat säädökset ovat uudistuneet. Lääkelain muutos 330/2013 on tullut voimaan 1.6.2013.

Säädöksien kansallista implementaatiota koskevia selvennyksiä on koottu ohjeeksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuille Fimeaan saapuneiden kyselyiden perusteella. Ohjetta direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon liittyen on nyt päivitetty. Päivitys koskee määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisvelvoitetta koskevia tiedusteluja ja EURD-luettelosta väliaikaisesti poistettuja valmisteita sekä riskienhallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän yhteenvedon käännösten toimittamista.

Lue lisää:

Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon

Lisätietoja:

Fimean asiointipostilaatikko: 201084EU@fimea.fi