Sisältöjulkaisija

null Fimean ohjeiden mukaan ”jos on ennakoitavissa, että velvoitetta ei pysytä toteuttamaan, alituslupahakemus on laitettava vireille hyvissä ajoin.” Kuinka paljon aikaisemmin alituslupahakemus tulisi lähettää?

Fimean ohjeiden mukaan ”jos on ennakoitavissa, että velvoitetta ei pysytä toteuttamaan, alituslupahakemus on laitettava vireille hyvissä ajoin.” Kuinka paljon aikaisemmin alituslupahakemus tulisi lähettää?

Ennen velvoitteen alittamista, niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Keskimääräinen käsittelyaika Fimeassa on pari kuukautta. Käsittelyaika riippuu oleellisesti hakemuksen laadusta ja lääkevalmisteen käyttötarpeen kriittisyydestä.
 

23.3.2021