Sisältöjulkaisija

null Fimean määräystä lääkkeiden toimittamisesta päivitetään

Fimean määräystä lääkkeiden toimittamisesta päivitetään

21.6.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on aloittanut lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen uusimisen. Nykyinen Fimean määräys 5/2011 lääkkeiden toimittamisesta on tullut voimaan 1.1.2012.

Määräystä uusittaessa otetaan huomioon lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat lääkkeiden toimittamiseen, kuten 1.1.2017 alkaen pidentyvät lääkemääräysten voimassaoloajat ja siirtyminen pääasiassa sähköiseen lääkkeiden määräämiseen. Lisäksi otetaan huomioon muita esille nousseita toimittamiseen liittyviä ohjaustarpeita. Määräyksen uusimisen yhteydessä harkitaan myös eurooppalaisen lääkemääräyksen toimittamisesta annetun Fimean määräyksen 1/2014 yhdistämistä samaan määräykseen.

Käytännön toimijoita ja sidosryhmiä pyydetään toimittamaan ehdotuksia lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen muista muutostarpeista Fimeaan. Kirjalliset esitykset tulee toimittaa elokuun 2016 loppuun mennessä osoitteeseen Fimea, Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA.

Lainsäädäntömuutosten ja saatujen esitysten pohjalta laaditaan määräysluonnos, josta kuullaan toimijoita ja sidosryhmiä kirjallisesti syksyllä 2016. Uusittu määräys julkaistaan loppuvuodesta 2016 ja määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätietoja antaa

  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi