Sisältöjulkaisija

null Fimean määräysluonnos yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa lausuntokierrokselle

Fimean määräysluonnos yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa lausuntokierrokselle

12.5.2015

Fimean määräysluonnos yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa lausuntokierrokselle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valmistellut luonnoksen uudeksi määräykseksi yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa. Muilta osin apteekkien verkkopalvelutoiminnasta on määrätty Fimean määräyksessä 2/2011.

Lääkelain (395/1987) 52 b §:n 3 momentin mukaan apteekin verkkopalvelun internetsivuilla tulee olla selvästi näkyvillä lääkedirektiivin 85 c artiklan mukainen, Euroopan unionissa käytössä oleva yhteinen tunnus.

Yhteisen tunnuksen ulkonäöstä on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 699/2014, jonka 1 artiklan mukaan yhteisen tunnuksen mallissa on noudatettava asetuksen liitteessä esitettyä mallia. Asetusta sovelletaan 1.7.2015 alkaen, ja se on kaikilta osin velvoittava.

Komissio on julkaissut myös tunnuksen käyttöä koskevan teknisen ohjeen (Common EU logo for onli-ne pharmacies/retailers, June 2014).

Fimean määräyksessä annetaan täydentäviä määräyksiä yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2015, ja se julkaistaan Fimean verkkosivuilla.Apteekkien verkkopalvelutoimintaan ei muilta osin ole tarkoitus tehdä muutoksia.

Määräysluonnoksesta pyydetään toimijoiden kirjallisia lausuntoja viimeistään 29.5.2015.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.