Sisältöjulkaisija

null Fimean julkaisu lasten lääkekasvatuksesta on ilmestynyt

Fimean julkaisu lasten lääkekasvatuksesta on ilmestynyt

4.1.2013

Fimean julkaisu lasten lääkekasvatuksesta on ilmestynyt

Fimea on julkaissut peruskoulun opettajille suunnatun teemanumeron Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa. Tavoitteena on konkretisoida lääkekasvatusta ja motivoida opettajia sen opetukseen. Julkaisussa kuvataan tutkimustietoon perustuvia havaintoja kouluissa toteutetusta lääkekasvatuksesta lasten ja opettajien näkökulmasta sekä annetaan ideoita opiskelukokonaisuuksien toteuttamiseen.

Miksi lääkekasvatusta ja mitä se on?

Meistä jokainen tarvitsee joskus lääkkeitä ja toivoo saavansa lääkkeestään parhaimman mahdollisen hyödyn sekä välttyvänsä mahdollisilta haitoilta. Lääkehoidon toteuttaminen ei aina kuitenkaan ole ongelmatonta. Myös lapset saavat arjen elämässä jatkuvasti kokemuksia sairauksista ja lääkkeistä. Heidän tietonsa ja asenteensa lääkkeitä kohtaan muodostuvat omien kokemusten kautta ja ennen kaikkea seuraamalla läheisten ihmisten lääkkeiden käyttöä.Lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyy monenlaisia asioita, joita on hyvä oppia lapsuudesta lähtien, vaikka vastuu lapsen lääkkeen käytöstä onkin aina vanhemmilla. Lääkkeiden käytössä tärkein kasvatus tuleekin nimenomaan kotoa. Kun kyse on tietystä sairaudesta, lääkkeiden käyttöä ohjaavat myös lääkäri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja apteekissa farmaseutti ja proviisori. Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan myös opettajilla on vastuu lääkkeiden oikean käytön opettamisesta lapsille.Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille osana koulujen terveysopetusta. Vielä voimassa olevien opetussuunnitelman perusteiden mukaan lääkekasvatus kuuluu osaksi koulujen opetusta ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineessa 1.–4.-vuosiluokilla ja terveystiedon oppiaineessa 7.–9.-vuosiluokilla. Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Lääkekasvatuksen tavoitteet

Lääkekasvatuksen tavoitteena on, että lapset oppivat keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä tarvittaessa hakemaan lääkkeisiin liittyvää tietoa ja arvioimaan kriittisesti sen luotettavuutta. Kasvaakseen vähitellen ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja samalla myös lääkehoidostaan lapset tarvitsevat opetusta ikäkaudelleen sopivalla tavalla. Lääkkeiden oikean käytön opettaminen on myös yksi osa lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyä. Pitkällä aikavälillä lääkekasvatuksella pyritään lisäämään väestön terveyden lukutaitoa ja lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

Lääkekasvatussivusto tulossa 9.1.

Keskiviikkona 9.1.2013 Fimea julkaisee koulujen lääkekasvatuksen tueksi myös laajan lääkekasvatussivuston materiaaleineen.Fimea osallistuu avoimeen kansalaisseminaariin Potilasturvallisuuden puolesta, jonka yhteydessä Fimean lääkekasvatussivusto julkaistaan. Yleisölle avoin seminaari alkaa klo 16.00 Helsingin yliopiston Porthania-salissa 1 (Yliopistonkatu 3). Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Potilaan Lääkärilehti, Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Potilasliitto.

Lue lisää:

Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta (pdf)

Fimean lääkekasvatussivusto (avautuu 9.1.2013)

Potilasturvallisuuden puolesta -kansalaisseminaarin ohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, puh. 029 522 3513Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.