Sisältöjulkaisija

null Fimean esitys lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Fimean esitys lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

11.5.2012

Fimean esitys lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut esityksensä lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi 11.5.2012. Esitys annettiin Fimean järjestämässä Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat -keskustelutilaisuudessa.

Fimea esitti lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:

  • Fimea (puheenjohtaja Erkki Palva, sihteeri Katri Hämeen-Anttila)
  • Potilaiden edustus
  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  • Suomen Apteekkariliitto
  • Yliopiston Apteekin tietopalvelut
  • Lääketietokeskus
  • Lääketeollisuus ry
  • Rinnakkaislääketeollisuus Ry
  • Sairaanhoitajien edustus

Perusteluina koordinaatioryhmän kokoonpanolle olivat lääkeinformaatiostrategian arvot eli potilaskeskeisyys ja moniammatillisuus. Lisäksi painotettiin erityisesti toiminnallisuutta: miten parhaiten saadaan tuloksia lääkeinformaation kehittämiseksi.

Koordinaatioryhmän roolina on erityisesti lääkeinformaation tuottamisen ja järjestämisen kehittäminen sekä yhteistoiminnan edistäminen. Se asetetaan kahden vuoden määräajaksi. Käynnistämisvaiheessa koordinaatioryhmän tehtävät ja tavoitteet täsmennetään, lääkeinformaatiostrategiassa esitetyt toimenpide-ehdotukset priorisoidaan ja muut alatyöryhmät perustetaan.

Fimea edellyttää lääkeinformaation koordinaatioryhmään tulevilta sidosryhmiltä aktiivista toimintaa ja resursointia lääkeinformaation kehittämiseksi. Koordinaatioryhmään kuuluvien sidosryhmien viestinnän asiantuntijoista kootaan viestintätiimi, joka vastaa lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta koordinaatioryhmän johdolla.

Kaikilla sidosryhmillä mahdollisuus osallistua toimintaan

Kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua lääkeinformaatioverkoston toimintaan. Parhaillaan verkostolle luodaan verkkoalustaa, jossa sidosryhmät pystyvät seuraamaan työryhmien toimintaa ja osallistumaan keskusteluun. Lääkeinformaation koordinaatioryhmän lisäksi perustetaan työryhmät tutkimukselle, koulutukselle ja sairaaloiden lääkeinformaation kehittämiselle. Kaikille sidosryhmille avoimia lääkeinformaatiofoorumeita järjestetään jatkossa vähintään joka toinen vuosi.

Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat -keskustelutilaisuudessa oli yhteensä yli 60 osallistujaa. Keskustelua käytiin kahdesta teemasta: lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpano sekä lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotusten priorisointi. Tilaisuudessa esiteltiin myös Fimean toteuttaman sidosryhmäkyselyn tuloksia.

Fimea kutsuu lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoon esityksen ja tilaisuudessa siitä käydyn keskustelun pohjalta.

Keskustelutilaisuuden esitykset:

Lääkeinformaation koordinaatiotyöryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi (pdf)

Katri Hämeen-Anttila, Fimea

Lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotusten priorisointi. Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely (pdf)

Annikka Kalliokoski, Fimea

Lue lisää:

Fimean verkkouutinen 3.4.2012: Fimea kutsuu sidosryhmät Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat keskustelutilaisuuteen

Fimean julkaisut: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020.

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.